Rektorn: Jag anställer bara specialpedagoger som vill undervisa

Cecilia Wievegg är specialpedagog, Johan Hallberg rektor och Samuel Gustavsson SO-lärare på Malmaskolan i Kolsva, som ligger mellan Västerås och Örebro. Foto: Pavel Koubek

På Malmaskolan i Kolsva är specialpedagogernas och speciallärarnas uppdrag att jobba direkt med elever som behöver extra stöd. På det sättet avlastar de lärarna på ett konkret sätt.
 – Vi anställer inte några specialpedagoger som inte vill undervisa, säger rektor Johan Hallberg.

Grundtanken på Malma­skolan i Kolsva är att inte ge upp, berättar rektor Johan Hallberg. Han syftar på de elever där stöd och anpassningar är en förutsättning för att de ska klara av skolan.

– Ibland verkar det som om stödet inte ger några förändringar, men vi måste acceptera att det kan ta lång tid innan det börjar falla på plats. Plötsligt blir det som en ketchupeffekt, allt börjar fungera och då vet man att det finns möjligheter för att det ska gå bra, säger Johan Hallberg.

Från tips till enskilt stöd

Cecilia Wievegg är ansvarig special­pedagog på högstadiet och träffar SO-läraren Samuel Gustavssons elever omkring två gånger i veckan. Hon arbetar enskilt med elever, i mindre grupp eller i klassrummet.

Samuel Gustavsson berättar att han har fyra till fem elever i varje klass som är i behov av någon form av anpassning.

– Om jag upptäcker att jag har svårt att nå en elev, har provat olika alternativ på egen hand och inte hinner sätta mig ner med den eleven, då brukar det vara läge att be Cia om hjälp, säger han.

– Ibland ber jag henne komma in och observera lektioner. Då försöker hon se vad vi gör, eller kanske inte gör, och komma med konkreta tips, säger han.

Krävs det ännu mer stöd kommer Cecilia Wievegg in och stöttar den elev som är lite orolig.

– Men rent konkret handlar det ju om att Cia ska försöka ta reda på varför en elev har svårt med sin läs- och skrivfärdighet, säger Samuel Gustavsson.

Beroende på utfallet kan det bli aktuellt med enskilt stöd i klassrummet eller undervisning i mindre grupp. Men det går inte att generalisera hur Cecilia Wievegg jobbar.

– Jag kan aldrig lägga ett fast schema. Jag utgår från varje elev och försöker se var behovet finns just då, vilket gör mitt arbete lite komplext, säger Cecilia Wievegg.

Samuel Gustavsson tror att det faktum att Malmaskolan är en F–9-skola under­lättar det här arbetet.

– De flesta elever som kommer till mig har gått här tidigare och många anpassningar är redan i gång.

Här inflikar Johan Hallberg hur det kan se ut när det kommer nya elever till skolan.

– Vanligast är att det inte finns någon dokumentation alls vid övergångar, mer än omdömen. Man blir mörkrädd, säger han och nämner en annan nyckel till framgång:

– Vi anställer inte specialpedagoger som inte vill undervisa.

Öppen dörr för rådgivning

Samuel Gustavsson värdesätter Cecilia Wieveggs tillgänglighet, berättar han och vänder sig till henne:

– Du har ju ofta öppen dörr. Man kan springa in till dig ibland och få ganska snabba råd. Kanske handlar det om vad som kan vara det underliggande till att en elev inte kan ta till sig något. Andra gånger behöver man bara få din syn på något. Det blir en slags trygghet.

Utan det här samarbetet hade alternativet för lärarna varit att rådfråga varandra.

– Då hade vi inte lyckats nå eleverna på samma sätt som vi gör i dag, säger Samuel Gustavsson.

Behöver man stöd så behöver man

För Cecilia Wievegg är inte det peda­gogiska arbetet det svåra, snarare att bygga upp en relation och ett förtroende till de elever som inte mår bra. 

– Där är jag ett komplement. Jag hjälper till och stöttar, vare sig det handlar om läsning, skrivning, npf-diagnos eller en svår hemsituation, säger hon.

Johan Hallberg nickar.

– En elev med npf och en elev med tuffa hemförhållanden agerar ofta på ungefär samma sätt, så vi kan inte enbart jobba med elever som har en diagnos från psykiatrin. Behöver man stöd så behöver man det. Man måste inte ha kraschat. 

Så fungerar det på Malmaskolan

  • Malmaskolan har 650 elever. Lågstadiet och mellanstadiet har varsin  speciallärare. Högstadiet har en special­pedagog. 
  • Klasserna består sällan av fler än 25 elever.
  • Speciallärarnas och specialpedagogens uppdrag är att jobba direkt med eleverna. Samt med rådgivning till lärarna. Elevhälsan stöttar lärarnas tankar och beslut.
  • Skolan har även en särskild undervisningsgrupp med anpassat schema och studietakt som leds av en specialpedagog.
  • För att finansiera det här arbetet håller skolan nere på vikariekostnader och datorer.