Vissa arbetsgivare förkastar etablerade sanningar och vetenskap när de söker lärare som bedriver ”en modern och kreativ undervisning” och ”ständigt utvecklar nya arbetssätt”, skriver svenskläraren Fredrik Sandström.

I dessa tider går lärare med otaliga elevärenden, meterhöga rättningshögar och tusentals klick i skolplattformen framför sig, kanske också i tankarna att hitta ett nytt jobb. Det sägs att det är lärarbrist, men flera lärare vittnar om att det är ovanligt många sökande till varje tjänst. Flertalet kommuner flaggar dessutom för nedskärningar och varsel. Det är hårda tider för skolan och därmed även för lärarna. Allra hårdast slår nedskärningarna förstås mot eleverna.

Jag pausade administrationen och roade mig med att läsa ett antal platsannonser. För att locka lärare till skolan borde annonserna andas full tillit till lärare, önskemål om goda ämneskunskaper och fokus på undervisningens förutsättningar. Men när jag läser annonserna framträder en rätt märklig bild av läraren, eleven och skolan. Man skulle nästan kunna tro att annonserna är skrivna av AI fullmatade med promptar hämtade från administration, ekonomi och skolmyndigheternas ideologiska slagord.

”Måluppfyllelse i fokus”

Många av dagens arbetsgivare efterfrågar lärare som behärskar och värdesätter dokumentation enligt devisen står det inte i lärplattformen har det aldrig hänt. Flitiga Lisas upptäckt att bokstäverna symboliserar bokstavsljud eller envetne Erik som äntligen lärt sig Europas huvudstäder kommer aldrig att få någon betydelse för någon om läraren inte ”dokumenterar elevernas lärande”.

Nyfikna elevfrågor till en kunnig lärare som behärskar ämnet på sina fem fingrar kan på uppstuds förvandla lektioner till spännande promenader på vindlande stigar vid sidan av den förutbestämda undervisningens motorväg. Den strömlinjeformade och raka vägen är dock mer effektiv och därför ska läraren alltid ha ”måluppfyllelse i fokus” när arbetsgivaren får välja. 

Obs: Bilden är ett montage, men allt som eftersöks går att hitta i platsannonser för lärare.

Vidare verkar vissa arbetsgivare förkasta etablerade sanningar och vetenskap, samtidigt som man regelbundet och systematiskt underkänner lärarens mödosamma arbete. Lärarna ska nämligen bedriva ”en modern och kreativ undervisning” och ”ständigt utveckla nya arbetssätt”. Att behärska konststycket att undervisa en stor grupp elever tycks också vara mindre eftersökt då läraren istället bör möta eleverna individuellt” och ”hitta strategier för att nå varje elev” när eleverna ska ”nå sin fulla potential”.

Önskemålen på arbetsgivarens lista

Läraren som har en tydlig planering och erfarenhet av vilken kunskap som ska erövras och vad som erfordras för att nå den gör sig inte besvär att söka sig till skolan där en sjuåring likväl som en femtonåring redan sitter på alla svar. Arbetsgivarna utgår ifrån att eleverna har god kännedom om alla ämnen och kan uttrycka önskemål om hur läraren ska fylla deras huvuden med kunskap när läraren ”gör eleverna delaktiga i planeringen”. Andra önskningar på arbetsgivarens lista är:

  • Du skapar rolig undervisning
  • Du bryr dig om elevernas hälsa
  • Du är trygg med att använda bildstöd
  • Du genomför differentierad undervisning
  • Du brinner för pedagogisk utveckling och SKA (systematiskt kvalitetsarbete)

Stackars lärare. Stackars skolan. Stackars elever. 

Fredrik Sandström är svensklärare på högstadiet på Gäddgårdsskolan i Arboga och redaktör för Lektionsbanken.

LÄS ÄVEN

Sandström: Svensk skola har kollapsat och politikerna är helt vilse

Sandström: Skolans nya ABC gör mig dyster

Sandström: Elevens fråga lämnade mig svarslös

Sandström: Utan läromedel förlorar alla riktning

Sandström: Hur ofta är det tyst i ditt klassrum?

Sandström: Läraryrket har gjort mig till samlare

Sandström: Därför vägrade eleven släppa min bok

Sandström: Lektionsmallar får alla ljus att slockna