När min ABC-lista blev klar konstaterade jag dystert att många av sakerna och företeelserna på den har fått alldeles för stor inflytande över skolans, lärarnas och elevernas vardag, skriver svenskläraren Fredrik Sandström.

Jag blev hänförd på en utställning om ABC-böcker med förtjusande bilder och texter av Elsa Beskow, Stig Lindberg/Britt G. Hallqvist, Poul Ströyer/Lennart Hellsing, Lena Andersson, Jan Lööf och flera andra! Dessa böcker är även ett talande tidsdokument och därför intressanta att läsa. De fick mig dessutom att fundera på vad lärare för de representerade generationerna skulle ha tänkt om sitt yrke. Vilka ord hade de valt till sina ABC-böcker om skolan? Jag funderade vidare på hur skolans ABC under min tid som lärare har varit. Jag samlade några ord som präglat de senaste årens offentliga och interna samtal om skolan. När listan blev klar konstaterade jag dystert att många av dessa har fått alldeles för stor inflytande över skolans, lärarnas och elevernas vardag.

Skolans ABC, enligt Fredrik Sandström

Anpassningar 

Betygskriterier 

Cirkelmodellen

Digitalisering

Effektivisering 

F-skuld

Googla

Hjälpmedel

Individualisering

Juridik

Kartläggning 

Lärplattformar

Matriser

NPM 

OECD

Plakatpolitik

Quiz

Resultat

Systematiskt kvalitetsarbete 

Texttyper

Undantagsbestämmelsen

Värdegrund

Www.skolverket.se

Xerox kopieringsmaskin

Youtube

Zoom 

Åtgärdsprogram

Ämnesövergripande 

Öron att ”läsa” med

Den där tråkiga listan tror jag minsann att jag lägger åt sidan. Skolan skulle må mycket bättre om politikers, skolmyndigheters och lärares samtal om den istället fylldes med ord som: antologier, bildning, centrallyrik, drama och estetik. Den uppmärksamme noterar att orden delvis har med ämnet svenska att göra vilket osökt leder mig in på en sak som jag länge funderat på – nämligen konsten att rikta fokus mot detaljerna i texterna vi läser och skriver. 

Hoppas på grundlig förändring

Ämnesrelaterade begrepp har jag varit inkonsekvent med att lyfta fram. Visst har de förekommit i samband med läsning och skrivande, men de har ofta nämnts i förbifarten och då är det bara de mest initierade eleverna som uppmärksammar och lägger dem på minnet. Jag vill ju att alla ska tillägna sig relevanta ord och begrepp om språk och litteratur. Därför berättade jag nyligen för mina elever att varje lektion ska inledas med några minuters föreläsning om ett ord. Hittills har jag berört anakronism och berättarperspektiv. Varje vecka tänker jag berätta om ord som har med de tre övergripande kategorierna språk, litteratur och etymologi att göra. 

Ord om och i skolan är viktiga! Vad gäller skolans ABC hoppas jag kommande års ordlista genomgår en grundlig förändring. Angående mina egna ordval till undervisningen ska jag bara bestämma vilka 50 ord som kvalar in på terminens lista. Vän av ordning och reda har brottats ett tag med den svåraste (form)frågan och kommer nog med stor sannolikhet att lämna den obesvarad: Ska jag presentera orden i alfabetisk ordning eller inte?!

Fredrik Sandström är svensklärare på högstadiet på Gäddgårdsskolan i Arboga och redaktör för Lektionsbanken

LÄS ÄVEN

Sandström: Läsa på lektionen – men vad ska vi bedöma då?

Sandström: Lägg fokus på det centrala innehållet när nya läroplanen införs

Sandström: Utan läromedel förlorar alla riktning

Sandström: Skolan förstörs av läroplanen

Sandström: Det är debatten om skolan som mördat den

Sandström: Tre års slit kan inte komprimeras i en prövning

Sandström: Ju fler politiska löften, desto fattigare blir skolan

Sandström: Svensk skola har kollapsat och politikerna är helt vilse

Sandström: Läraryrket har gjort mig till samlare