Lärare vittnar: Grova brister i stödet på skolorna

Tre av fyra lärare hinner inte hjälpa alla sina elever, visar Ämneslärarens granskning.

Här är lärarnas egna ord om hur stödet brister i skolan där elevernas behov ofta är många och svåra att handskas med.

 1. ”När man anmäler problem med elever så hänvisar de till att jag som lärare ska anpassa min undervisning.”
 2. ”Elever som inte kommer, elever som inte vill jobba, elever som har selektiv mutism …”
 3. ”Kris.”
 4. ”Specialläraren får ofta vikariera och då uteblir stöd.”
 5. ”Det behövs fler vuxna i klassrummet oavsett hur jag anpassar materialet.”
 6. ”Specialpedagogerna kommer med förslag som låter bra på papper men som lätt blir för många extra anpassningar för en som ensam lärare att hålla reda på.”
 7. ”Vi behöver vara fler pedagoger i klassrummen och speciallärare som ger stöd i mindre sammanhang. Vi behöver inte fler outbildade assistenter för de är ibland till mer besvär än nytta.”
 8. ”I snitt 10 elever i varje klass med olika speciella behov, årskurs 7–9.”
 9. ”Undervisar på gymnasiet men har elever som inte ens klarar åk 4 engelska, trots godkända betyg i åk 9.”
 10. ”Vi har ingen spec-hjälp alls i årskurs 3–6.”
 11. ”32+ elever gör det omöjligt att träffa rätt för alla. Man får sikta på mitten.”
 12. ”Hoho!!!! Var är elevhälsan??? Jag är ingen bläckfisk.”
 13. ”På vår högstadieskola har vi endast en speciallärare i matematik på 500 elever.”