Ytligt lärande när engelskan tar över i skolan

Peter Svensson, docent och lektor vid Lunds universitet, är aktuell med boken ”På engelska förstår jag ungefär” som han har skrivit tillsammans med förläggaren Ola Håkansson. Till höger: Genrebild på universitetsstudent.

Den ökande användningen av engelska som undervisningsspråk i både skolan och på universiteten är problematisk, anser författarna bakom boken ”På engelska förstår jag ungefär”.
– Det ger sämre studieresultat och tystare klassrum, säger universitetsläraren Peter Svensson.

Han har skrivit boken tillsammans med förläggaren Ola Håkansson, de har bägge irriterat sig på den otillräckliga offentliga diskussionen om engelskans utbredning inom svensk utbildning.

– Vi är absolut inte motståndare till internationalisering och studenters ökade möjligheter att både plugga och jobba utomlands tack förbättrade engelskkunskaper. Men vi måste också uppmärksamma de negativa aspekterna av att engelskan fått en mer dominerande roll.

I boken fokuserar författarna på situationen på högskolor och universitet. Att engelskan blivit det vanligaste arbetsspråket på master- och doktorandnivå är naturligt, skriver de, men ”det stora problemet är att engelskan har fått lov att sippra djupt ner i utbildningssystemet till universitetets grundutbildningar, till och med så djupt som till gymnasie- och grundskolenivå”.

Vad är problemet med det?

– Elever och studenter förstår mycket av engelskan men de förstår inte allt. Forskarna talar om att det blir mer ”ytinlärning” än ”djupinlärning”, säger Peter Svensson.

Rejäl forskningsgenomgång

De har gått igenom en stor del av den svenska och internationella forskningen om inlärning på ett annat språk än modersmålet. Titeln på boken lånade de från en avhandling där en gymnasieelev just utryckte känslan att hon förstod ”på ett ungefär” när undervisningsspråket var engelska.

Författarna har genom forskningsgenomgången kunnat identifiera åtminstone två brister med att inte ta till sig nya kunskaper på sitt bästa språk.

– För det första handlar det om avkodning, att engelskan måste avkodas till skillnad från när man läser på modersmålet. Det blir ett extra steg som tar tid och försvårar den naturliga inlärningen. För det andra är ens ordförråd mindre på engelska, vilket både minskar förståelsen och gör att man själv talar på ett mindre nyanserat sätt.

”Talar mer klyschigt på engelska”

Peter Svensson tar sig själv som exempel. Han är docent och lektor vid Lunds universitet där han forskar och undervisar om kommunikation och språkanvändning inom företagsekonomi. Trots att han bott en del i Storbritannien och hållit mängder av föreläsningar på engelska så känner han sig inte lika ledig i språket.

– Jag talar mer klyschigt på engelska, trots 25 års erfarenhet. Visst har jag blivit bättre med tiden, men jag bli aldrig lika bra som på det språk jag först använde för att förstå världen.

Det märks också i klassrummet när undervisningsspråket blir engelska, menar han.

– Det blir lite tystare, vi får inte till lika mångbottnade och djuplodande samtal och diskussioner som vi får på svenska.

Peter Svensson konstaterar att engelskans intåg i utbildningssystemet kommit längre i Sverige än i exempelvis Danmark och Norge.

– När det kommer en ny trend tenderar vi svenskar att anamma och implementera den mer grundligt än i många andra länder. Det är problematiskt.

Nästan all forskning bekräftar bilden

Även Skolverket har kritiserat den här utvecklingen. Efter en forskningsgenomgång konstaterade man för några år sedan att ”engelskspråkig undervisning kan innebära risker för elevernas utveckling av svenskan och möjligen även för ämneskunskaperna”.

Det finns emellertid forskare som går på tvärs, exempelvis Elisabeth Olsson som i sin avhandling kom fram till att varken elevernas svenska eller deras ämneskunskaper påverkades negativt av att undervisningen ägde rum på engelska.

Men Peter Svensson är trygg med slutsatserna i deras egen bok:

– Nästan alla svenska och internationella studier pekar i samma riktning: studieresultaten försämras när undervisningsspråket är ett annat än modersmålet.

LÄS ÄVEN

Så påverkas elevernas svenska i engelskspråkiga skolor

Nya studenter dåligt förberedda för engelsk kurslitteratur

Forskarens hårda kritik mot ämnesplanen i engelska

Sverige faller på rankning över engelskkunskaper