Här får lärarstudenterna gedigen praktisk träning

Lärarutbildaren Karyn Sandström, till höger, tycker inte VFU:n hennes studenter får räcker för att förbereda dem för de praktiska delarna av yrket. Läraren och eleven på bilden till vänster har inget med texten att göra.

Nya engelsklärare har begränsad träning i hur man ger elever återkoppling på sina texter. Men det gäller inte studenterna vid ämneslärarprogrammet på Umeå universitet.
– I sju veckor arbetar de med niondeklassares texter, säger utbildaren Karyn Sandström.

Det började för en handfull år sedan då hon tog kontakt med en högstadielärare på Tundalsskolan i Robertsfors. 

– Vi insåg att det kunde bli en win-win-situation om mina studenter får jobba med elevernas texter samtidigt som eleverna blir vassare på att skriva på engelska. 

Så varje senhöst, när lärarstudenterna är inne på sin tredje och sista termin med engelska, får var och en 2–4 elever att arbeta med online. 

Återkopplingen görs på texter som eleverna ska skriva på temat andra världskriget. Innan lärarstudenterna kommer in bilden har eleverna fått läsa skönlitterära verk om kriget – och sedan ska de skriva egna texter på temat. 

Flera olika faser

I den första fasen är det lärarstudenternas uppgift att stötta eleverna i själva textkonstruktionen. 

– Det handlar om att få igång skrivandet, få fart på kreativiteten, berättar Karyn Sandström. Vissa elever lägger över långa och vindlande texter på Google drive till lärarstudenterna, andra skickar texter som bara innehåller fem meningar! Då blir utmaningen att få dem att skriva mer.

I den andra fasen får eleverna mer specifika råd och återkoppling, i synnerhet vad gäller ordförrådet. 

– De kan också bestämma sig för att jobba lite extra med några få grammatiska fel. Återkoppling i skolan blir ofta en massa rödmarkeringar av olika saker, vi tror mer på återkoppling av vissa utvalda saker som är specifika för just den eleven.

I den tredje och sista fasen är fokus på en mer generell återkoppling vad gäller elevernas texter som helhet, själva nivån på engelskan.

– Vid det här laget har lärarstudenten etablerat en ordentlig kontakt med eleven och kan därmed återkoppla på ett mer nyanserat sätt. 

”Utbildningen är väldigt teoretisk”

Men kanske allra viktigast med hela upplägget: lärarstudenterna stöttar varandra, sätter sig i grupper och diskuterar varandras bedömningar av sina respektive elevers texter. Och därtill bollar de både med sin lärare på universitetet och med två olika lärare i skolan.

– Sammantaget får de arbeta med texter från 70 elever och de får massor av input från erfarna lärare. De lär sig väldigt mycket under de här veckorna. 

Men lärarstudenter har ju redan VFU (verksamhetsförlagd utbildning) då de kan studera hur erfarna lärare återkopplar. Räcker inte det?

– Nej, jag tycker faktiskt inte det. När de är på VFU får de bara följa någon enstaka lärares arbete, här får de inspiration från flera olika och har därtill möjlighet att diskutera inbördes.

Hon menar att lärarstudenter borde ha mer praktik.

– Utbildningen är väldigt teoretisk, men på det här sättet blir de betydligt bättre förberedda för att arbeta ute i en klass från dag ett. Våra utvärderingar visar att studenterna är ”lyriska” över denna modul i undervisningen, de skulle vilja ha ännu mer kontakt med elever. 

Och vad säger elever och lärare på Tundalsskolan?

– De är också mycket nöjda. Den här återkopplingen är inlagd precis före de nationella proven, vilket gör eleverna bättre förberedda för dem.

LÄS ÄVEN

Lärarstudenten: Vi får inte lära oss hur man lär barn att läsa

Debatt: Jag önskar att jag kunde reklamera lärarutbildningen

Debatt: Kränkande påstående om lärarutbildningen

Replik: Vi har nog olika bild av vad god läsundervisning är

Replik: Viktigt att ta hänsyn till olika typer av forskning