Tre lärare om när alla elever vill ha hjälp samtidigt

Hanna Forsberg, Oscar Westman och Stefan Cohen.

Hur gör du när flera elever vill ha hjälp samtidigt? Vi bad tre högstadie- och gymnasielärare svara.

Hanna Forsberg, svensklärare på högstadiet:

Hanna Forsberg, svensklärare på högstadiet på Ekens skola i Stockholm.

Hur får du dina elever att vänta på sin tur?

– Jag jobbar ofta med EPA – ”enskilt, par, alla” – och på så sätt får eleverna först svara enskilt på frågor genom att skriva ner sina tankar eller svar, sedan diskuterar man med sina närmaste bänkkamrater och därefter lyfter vi svaren i helklass. Tack vare det så upplever jag att det aldrig blir ett problem med turordning.

Har du testat någon annan metod som var mindre bra? Varför?

– Om jag har! Det klassiska sättet, att ställa frågan rakt ut i klassrummet, gör alltid att samma elever svarar på frågorna och ger sällan en bra diskussion i helklass, tycker jag. Då är det alltid de snabbaste som svarar medan majoriteten är tysta. Det är ingen särskilt givande metod.

Vad gör du när du inte hinner med alla elever som är i behov av hjälp?

– Jag arbetar med differentierad undervisning och tack vare det tycker jag inte att det är ett så stort problem. Dessutom tror jag att det är enklare att anpassa svårighetsnivån, flexibiliteten av upp­gifter samt variation i undervisningen i ämnet svenska än i många andra ämnen.

Oscar Westman, engelsklärare i årskurs 6–9:

Oscar Westman, engelsklärare i årskurs 6–9 på Furulidskolan i Aneby.

Hur får du dina elever att vänta på sin tur?

– Det är en grundläggande färdighet. Jag undervisar mina elever från sexan till nian. I sexan arbetar jag med att etablera de grundläggande premisserna. I situationer där de behöver vänta på sin tur förklarar jag tydligt att alla kommer att få sin stund och att de gör en insats genom att visa tålamod.

Har du testat någon annan metod som var mindre bra? Varför?

– Som ny var jag mindre säker och det gjorde att jag var mer sträng. Jag höjde kanske rösten när någon upprepade gånger ropade svaret rakt ut. Men nu vet jag att om jag har tålamod med eleverna så kommer de ha tålamod med varandra. Att föregå med gott exempel visade sig vara bättre än att tillrättavisa – vem hade kunnat tro det!?

Vad gör du när du inte hinner med alla elever som är i behov av hjälp?'

– Det här är ett av de största problemen med mitt jobb. Men när jag känner att jag inte hinner strävar jag efter att vara ärlig med mina elever och säger ”jag hann inte med dig i dag”. Den typen av ärlighet uppskattas av eleverna. De köper att man har begränsningar så länge man gör sitt bästa.

Stefan Cohen, gymnasielärare i samhällskunskap och historia:

Stefan Cohen, gymnasielärare i samhällskunskap och historia som numera jobbar vid Högskolan i Dalarna.

Hur får du dina elever att vänta på sin tur?

– Elever går fram till tavlan och skriver upp sitt namn, sedan får de jobba medan de väntar och så hjälper jag dem i tur och ordning.

Har du testat någon annan metod som var mindre bra? Varför?

– Att räcka upp handen är mindre bra. Då sitter elever och väntar på sin tur och slutar att jobba. Med ”listan” på tavlan kan de jobba vidare med andra saker medan de väntar. Dessutom ser de att alla får hjälp i den ordning de har skrivit upp sig: rättvist och alla blir nöjda.

Vad gör du när du inte hinner med alla elever som är i behov av hjälp?

– Då får de hjälp i vår digitala plattform eller komma förbi på kontoret senare under dagen. Även kamratrespons funkar rätt bra. Det brukar jag uppmuntra och då försvinner några namn på tavlan. Att låta elever arbeta tillsammans gör också att behovet av hjälp minskar. Lärande handlar mycket om tillsammansarbete! 

LÄS ÄVEN

Tre olika sätt att bedöma elever

Därför behöver många sva-elever individuellt stöd

Här byter eleverna klass fyra gånger om året

Så synar du nya trender i skolan