Lärarnas vittnesmål: Elever tappar fokus och somnar

Flera lärare vittnar om hur elevernas bristande uthållighet får allvarliga konsekvenser. Bilden är arrangerad. Foto: Jeffrey Mcintosh

Här vittnar 15 lärare om hur elevernas uthållighet brister i skolan. Citaten är hämtade från Ämneslärarens stora enkät som har besvarats av 5 000 lärare.

 1. ”Kan jag få ta en paus 10 minuter in i lektionen är en vanlig fråga.”
 2. ”Ger upp, frågar inte, ber inte om hjälp, tänker inte och funderar inte på om de kan komma på en lösning.”
 3. ”Sover inte, för mycket hjärnimpuls … mobiler, paddor.”
 4. ”Det finns sällan någon egen motor. Elever frågar: ’Måste jag?’”
 5. ”Många ger upp eller får panik om de inte kan uppgiften direkt.”
 6. ”De tappar fokus, är trötta och somnar, har svårt att sitta stilla.”
 7. ”Fler elever än tidigare har bråttom, slarvar och vill snabbt bli klara. Resultatet är inte lika viktigt.”
 8. ”De läser inga läxor och har inget långtidsperspektiv, ser ofta ingen mening med det.”
 9. ”Det ska alltid vara differentierad undervisning – någonting nytt varje moment, annars är det ’tråkigt’.”
 10. ”De ger upp vid minsta motstånd.” 
 11. ”Det blir en himla uppförsbacke för lärare att ’anpassa’ så eleverna kan koncentrera sig när de sovit 4–5 timmar och inte ens ätit något.”
 12. ”Många tycker att mängdträning tillhör den gamla skolan och att allt måste vara lustfyllt och roligt.”
 13. ”De orkar inte fokusera eller arbeta med uppgifter som är i flera steg.”
 14. ”De har inte uthålligheten som krävs för mängdträning.”
 15. ”Om jag inte sover på natten, inte är förberedd till jobbet, inte äter frukost, ja, då funkar inte jag heller på jobbet.”