Fyra olika sätt att undervisa om folkmord

I sin forskning har Steven Dahl, till höger, bland annat utgått från filmen ”Hotel Rwanda” med Don Cheadle och Sophie Okonedo i huvudrollerna.

Kunskaper om historia kan bidra till klokare val som påverkar framtiden på ett konstruktivt sätt. Nu har forskaren Steven Dahl tagit fram fyra vägledande principer som kan användas för att uppnå det målet, utifrån temat folkmord – ett extra komplext område.

1. Skapa möte med historien

Att hjälpa elever att dra historiska lärdomar och att fördjupa sin förståelse är inte helt lätt. Därför har forskaren Steven Dahl utvecklat fyra vägledande principer att utgå ifrån. Den första handlar om att skapa ett möte med historien – att knyta an till elevens livsvärld – med hjälp av skönlitterära texter, källtexter, dokumentärfilmer eller spelfilmer. Här är syftet att få eleverna att ställa frågor om orsaker, ansvar och konsekvenser. Hans forskning utgår bland annat från filmen ”Hotel Rwanda".

2. Identifiera elevernas frågor

Den andra vägledande principen handlar om att läraren gör ett urval av de frågor som eleverna ställt.

– I en undervisningsgrupp är det inte ovanligt att eleverna kan ställa 20 olika frågor. Även om det kan finnas en stor variationsbredd brukar frågor som handlar om orsaker, ansvar och lärdomar stå i förgrunden; frågor som både är centrala för historievetenskapen och skolämnet historia, säger Steven Dahl.

3. Jämför orsakerna 

Sedan vänder elever och lärare sig till historievetenskapen för att söka svar på frågorna. Detta görs med hjälp av analysmodeller och tankeredskap som kan bidra till att eleverna kan förklara och förstå orsaker.

– Min forskning indikerar att det kan vara särskilt kraftfullt att jämföra orsakerna mellan två till tre folkmord. Det ger förståelse för vilka mönster som upprepar sig, vad som är unikt med respektive folkmord och att se likheter och skillnader.

4. Historiekunskap skapar klokare val 

Slutligen får eleverna, enskilt och tillsammans, reflektera över vilka historiska lärdomar historien erbjuder. Ytterst handlar det om att eleverna ska förstå att de kan använda historien för att göra klokare val i nutiden, i syfte att påverka framtiden.

– Här bör läraren undvika att styra och förmedla ”färdiga” lär­domar. Det ska också tilläggas att de här fyra principerna givetvis kan användas oavsett vilken historisk händelse man arbetar med.

Forskaren: Steven Dahl är programansvarig på ämneslärarprogrammet och lektor på institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet. Hans avhandling har titeln: ”Lärdomar av folkmord – undervisning och lärande som historisk tolkning och orientering”.

LÄS ÄVEN

Studieresor till Auschwitz fördjupar sällan förståelsen för Förintelsen

”Offrar vi ämneskunskaper för källkritik får vi inget av dem”

Forskarna: Så bemöter du elever som har ensidiga åsikter

Så möter han extrema åsikter i klassrummet