Skriva för hand – frågan splittrar lärarkåren

Dominerar fördelarna eller nackdelarna med att skriva för hand? Det beror på vilken lärare du frågar.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i svenska, språk mm

Frågan om handskrift väcker känslor bland lärare. Här är några av de hundratals kommentarer vi fått in via vår enkät som besvarades av totalt 2 000 lärare.

20 kommentarer från lärare som tycker att det är viktigt med handskrift i skolan:

 1. ”Mer som distraherar om du sitter vid en skärm.”
 2. ”Forskning säger att man lär sig mer genom att involvera fler sinnen och muskler när man skriver.”
 3. ”Digital utrustning kräver ström, elever behöver lära sig kommunicera med handskrift som en backup-plan.”
 4. ”Viktigt att kunna hantverket, träna handen, finmotoriken och muskelminnet.”
 5. ”Bokstäverna lärs in bättre i minnet om man skriver för hand.”
 6. ”De har inte alltid tillgång till digitala verktyg, om världen skulle krascha, ja hur ska de då kommunicera…?”
 7. ”Eleverna får inte ont i ögonen, som de får vid mycket digitalt skrivande.”
 8. ”Kunskapen är fortfarande nödvändig då många dokument i samhället alltjämt ska fyllas i för hand.”
 9. ”De minns bättre än om de skriver på paddorna.”
 10. ”Bra att få fundera över hur ord ska stavas och inte alltid ha automatisk rättning.”
 11. ”Ett av kunskapskraven i klass 3 är att kunna skriva med ’läslig handstil’, då krävs det att vi arbetar med det.”
 12. ”Det man gör med kroppen fastnar i knoppen.”
 13. ”Får in stavningen och känslan för orden, meningsuppbyggnaden, skillnaden mellan gemener och versaler, olika texters struktur.”
 14. ”Man befäster kunskapen bättre om man skriver ned den.”
 15. ”Man måste kunna skriva läsligt för att bli en ’allround’-medborgare som vuxen, man kan inte bara förlita sig på att det digitala alltid fungerar.”
 16. ”Kan se att elever tappar förmågan att skriva läsligt när de inte tränar.”
 17. ”Det tränar upp deras finmotorik och de får känna hur man formar bokstäver.”
 18. ”Ju fler sinnen som används, desto mer lär sig eleverna.”
 19. ”Får jobba med finmotoriken vilket gör att man måste ha tålamod, något som många elever inte har i dag.”
 20. ”De elever som tycker bättre om att skriva för hand får självklart göra det. De fotar sedan av sin text och lämnar in digitalt i vår lärportal.”

20 kommentarer från lärare som tycker att det är mindre viktigt med handskrift i skolan:

 1. ”Papper försvinner alltid och det blir mer ordning om det finns i datorn.”
 2. ”Allting är digitalt nu för tiden, eleverna måste hänga med.”
 3. ”Mycket lektionstid går åt till att jaga pennor och hitta rätt papper.”
 4. ”Det är viktigare att de lär sig färdigheter som krävs för framtiden.”
 5. ”Världen är digitaliserad och det motsatta förhållandet att barnen inte skulle behärska tangentbordet vore nog katastrof.”
 6. ”Allt blir mer och mer digitaliserat, det räcker med att tala in i mobilen så blir det automatiskt text. Varför lägga energi på att texta tydligt då?”
 7. ”Samhället digitaliseras, skriva för hand är en förlegad kunskap.”
 8. ”Jag har tillräckligt med mål att arbeta med, hinner inte lägga energi på sådant som inte är prioriterat i läroplanen.”
 9. ”Att producera text är viktigt och till det passar digitala verktyg bättre.”
 10. ”Med sina ipads orkar eleverna få till texterna i både form och längd, med penna blir det jobbigt att rätta fel eller ändra formuleringar.”
 11. ”Kravet på snygg handstil finns inte riktigt i samhället längre, allt sker ju typ via datorer ändå.”
 12. ”Syftet är bara att skriva, sättet spelar ingen roll. Datorer är snabbare och roligare att skriva på.”
 13. ”När skrivningen sker för hand upptar formningen av bokstäver för lång tid och kräver för mycket energi.”
 14. ”Om skrivlusten kommer igång på till exempel en iPad så är det viktigare än att skriva och forma bokstäver för hand.”
 15. ”Eleverna föredrar datorn, dessutom är det viktigare att de och jag kan läsa vad de skriver.”
 16. ”En vacker handstil är i princip oviktigt, ska vara läslig och sedan går resten att fixa digitalt.”
 17. ”Jag har många elever som presterar bättre när de får använda arbetsverktyget datorn.”
 18. ”De kommer ändå inte ha användning för det, jag tror att handskrivning blir ett hantverk som att måla eller tälja i framtiden.”
 19. ”Fördelen med digitala verktyg är att fokus hamnar på att skapa text, alla får ett fint resultat.”
 20. ”Det digitala är viktigare i dagens samhälle eftersom det är vad de kommer att möta i senare studier och arbete.”