Ny studie: Barn som läser på skärm minns texten sämre

Ju yngre läsare du är, desto större problem att minnas vad du läst på en skärm, konstaterar forskaren Ladislao Salmerón som sammanställt studier mellan 2000 och 2022 som omfattar totalt en halv miljon barn.

Barn läser allt oftare texter på skärm istället för på papper. Har det någon betydelse för läsförståelsen? Ja, i synnerhet för yngre barn, visar en omfattande spansk forskning.
– Vi blev förvånade över att skillnaden fortfarande är så stor, säger Ladislao Salmerón till Grundskolläraren.

Diskussionen om det digitala läsandet har pågått i många år nu över hela världen. Tidigt kom rapporter som pekade mot att vi minns sämre vad vi läst om vi läst det på en skärm.

Dagens skolelever har vuxit upp med att ta till sig texter i telefonen, paddan och datorn. Den här vanan från tidig ålder har fått många att tro att skillnaden i läsförståelse mellan skärmar och papper skulle minska med tiden.

Men det spanska forskarteamet vid universitetet i Valencia ser snarare tecken på motsatsen:

– Ju yngre läsare du är, desto större problem att minnas vad du läst på en skärm. Och den tendensen verkar rentav ha blivit starkare över tid, säger professor Ladislao Salmerón.

Fler studier med samma slutsats

Tillsammans med några kollegor har han gjort en av de största sammanställningarna hittills av befintliga studier mellan år 2000 och 2022 – med nära 500 000 deltagare i olika åldrar från hela världen. Resultatet har publicererade i höstas i den ansedda tidskriften Review of Educational Research.

– Man bör vara försiktig med att dra alltför tvärsäkra slutsatser eftersom studierna genomförts på lite olika sätt, säger han. Men det står helt klart att än idag finns fördelar med att läsa texter i pappersform, i synnerhet längre texter.

För barn i låg- och mellanstadieåldern är resultaten tydliga, läsförståelsen blir lägre efter skärmläsning jämfört med läsning på papper. Men när eleverna väl kommit upp på gymnasienivå har skillnaden försvunnit.

Den omfattande sammanställningen berör läsning på fritiden, men Ladislao Salmerón och hans kollegor har också studerat effekterna av skärmläsning i skolan. För ett par år sedan publicerade de en studie som byggde data från 300 000 amerikanska elever i årskurs fyra och åtta.

– Vi såg samma tendens där och den var tydligast bland de yngre eleverna.

Påverkas negativt i långa loppet

Han understryker att skillnaden i läsförståelse mellan skärm och papper inte är påfallande, att den kanske inte alls syns vid enskilda exempel där elever tagit till sig information digitalt istället för i en bok.

– Men i längden uppstår en skillnad. Lite grann som när vi äter onyttig snabbmat, den påverkar inte vår hälsa direkt, men i det långa loppet. Så är det med digital läsning också hos yngre barn.

Varför minns barn mindre av vad de läst på skärm?

– Vi har inte studerat orsakerna, men vi vet att det kan vara svårare att förbli koncentrerad vid en text på skärmen, det finns så många lockelser att växla över till andra texter på nätet.

Han ser ytterligare en tänkbar förklaring:

– Det finns förstås alla typer av texter på nätet, men en större andel av texterna där är mindre väl genomarbetade och faktagranskade än vad som gäller för böcker och andra tryckta skrifter. Därmed lär sig barnen också mindre.

Har ni funnit någon skillnad i läsförståelse mellan olika typer av skärmar?

– Ja, det är tydligt att läsförståelsen är lägst vid läsning på dator. Kanske för att det är lättare att bli distraherad där av inkommande meddelanden och öppna flikar.

Vilket är ditt viktigaste råd till lärarna?

– Att vara försiktig med att introducera digitala hjälpmedel för tidigt. Och att uppmuntra till läsning av längre texter på papper.

LÄS ÄVEN

Läraren: Bort med datorerna från lågstadiet

Debatt: Hur ska eleverna utveckla sin läsförmåga i en skola utan böcker?

”Jag blir modstulen över hur lite eleverna bryr sig om språk och litteratur”

4 av 10 elever i årskurs 5 förstår inte vad de läser

Herlitz: Utan böcker kommer eleverna inte att läsa