Så hanterar du svåra föräldrasamtal

Karin Oldegård Ljunggren är familjeterapeut och har bland annat skrivit boken ”Svåra föräldrasamtal – i skolan”.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Grundskolläraren

När eleven gör framsteg och trivs i skolan är föräldra­samtalen enkla – men när eleven missköter sig är det en annan femma. Här ger familjeterapeuten Karin Oldegård Ljunggren sex goda råd inför svåra föräldrasamtal.

1. Belasta inte utvecklingssamtalet 

Låt utvecklingssamtalet handla om barnets utveckling utifrån riktlinjerna för sådana samtal. Visst kan mindre problem utöver det studiemässiga tas med, men svårare frågor bör tas i separata samtal.

2. Var tydlig inför mötet  

Föräldrarna ska vara välinfor­merade inför mötet, det ska inte komma som en överraskning för dem att pro­blemen är allvarliga. Och själva syftet med mötet måste vara tydligt uttalat. Om situationen är så allvarlig att du överväger en orosanmälan till socialtjänsten bör föräldrarna informeras om anmälan innan den skickas iväg (såvida det inte rör sig om hedersproblematik eller misstanke om att barnet utsatts för sexuella övergrepp eller våld).

3. Ta inte med eleven

Att det finns problem är inget nytt för eleven, ni har säkert talat om det vid ett flertal tillfällen. Du går alltså inte bakom ryggen på eleven när ni har ett möte vuxna emellan, detta möte är till för att ni ska svara på frågan: ”Hur går vi vidare till­sammans?”

4. Ta med en kollega om du behöver stöd 

När du vet att det är svårt att nå fram till föräldrarna är det bra att ta med en kollega eller kanske någon från elevhälsan. Om det känns nödvändigt att någon med auktoritet sätter ner foten – ta med rektorn. Men var alltid tydlig inför föräldrarna att ni blir fler och varför ni väljer att lägga upp mötet så. Det handlar också om din arbetsmiljö, du ska inte ensam behöva bli utsatt för aggressiva föräldrar.

5. Var flexibel inför att alla föräldrar är olika 

Om barnet har någon typ av neuro­psykiatrisk problematik är det sannolikt att någon av föräldrarna har svårigheter då sådana diagnoser kan vara ärftliga. Tänk därför på att ha en tydlig dagordning och sammanfatta ofta vad ni kommit fram till. För att hitta en relation till barnet måste man hitta en relation till föräldrarna – men det kräver olika handlag beroende på om det är en påstridig vd i en villaförort eller en arbetslös invandrare i ett utsatt område. 

6. Lägg en stadig och gemensam grund 

Hur svarar man på mejl? Hur länge ska man fortsätta en mejltråd som börjar bli aggressiv? När kallar man till ett möte? Här är det viktigt att skapa likvärdighet i skolan. Både pedagoger och föräldrar måste veta vad som gäller. Och det ska vara tydligt när en fråga ska lyftas till skolledningen, till exempel när det rör sig om någon med rättshaveristiskt beteende.

RÄTTELSE: Vid misstanke om att ett barn utsatts för sexuella övergrepp eller våld ska skolans personal inte informera föräldrarna utan kontakta socialtjänsten direkt med sin orosanmälan. Vi ber om ursäkt för att den informationen inte fanns med i en tidigare version av den här texten.

LÄS ÄVEN

Lär dig hantera föräldratyperna

Forskaren: Detta är lärarnas drömförälder

7 tips för att lyckas med föräldramötet

Hur får du föräldrar att komma på föräldramöte?