Lärarna: Vi tvingas offra de tysta eleverna

Dennis Hjelmström har skrivit en bok om introverta elever. Foto: Privat och Getty Images

Två av tre lärare hinner inte skapa ordentliga relationer till alla sina mentorselever när de utåtagerande eleverna med stora problem tar all tid. Men då är risken stor att de introverta lider i det tysta – vilket skapar en samvetsstress hos många lärare.

När Dennis Hjelmström gick hem från jobbet en dag, under tiden som högstadielärare, kom han att tänka på några av sina mer lågmälda elever: Har jag sett dem i dag? Var de ens i skolan? Det var en obehaglig känsla, vilket väckte ett engagemang för de ”tysta eleverna” och elever med en introvert läggning. Och de är många.

– Ungefär 30 procent av alla elever i skolan har en dragning åt det introverta hållet, i olika utsträckning, säger Dennis Hjelmström och betonar att det inte behöver innebära att individen mår dåligt utan att det handlar om var man får sin energi ifrån.

– En introvert person får energi av ensamhet eller i mindre sammanhang och kan bli totalt utmattad av sociala miljöer, som skolan. Medan en extrovert person får sin energi i samspel med andra.

Dennis Hjelmström har skrivit boken ”Introverta elever – teori och praktik”. I dag är han skol- och förvaltningschef i Halmstad med ett fortsatt intresse för hur skolmiljön påverkar elever med introverta drag.

”Påverkas negativt”

Ämneslärarens enkät visar att hela 67 procent av de 2 400 lärare som har svarat uppger att de inte hinner skapa och upprätthålla en relation till alla sina mentorselever: ”De tysta eleverna hinner jag knappt se, än mindre prata med varje vecka”, skriver en lärare. ”Missar de tysta och blyga eleverna”, skriver en annan. Och en tredje konstaterar: ”Hinner inte med ’de tysta’. En del elever tar väldigt mycket av tiden.”

En betydande del i dilemmat är att elever med introverta drag kan kräva ännu mer uppmärksamhet och kontakt för att en god relation ska uppstå. 

– De har precis lika stort behov av att bli sedda och lyssnade på som de som syns och hörs mycket. Dessutom behöver introverta elever mer tid för att hinna formulera vad de vill säga. De måste få en möjlighet att tänka klart, annars förblir de tysta, säger Dennis Hjelmström.

Han tror att elever med en introvert läggning tyvärr har sämre förutsättningar att lyckas och må bra i skolan.

– Det finns en stor variation bland personer med introvert läggning, det får man inte glömma bort. Men introverta elever får kämpa mer i skolvardagen än andra och jag är ganska övertygad om att de påverkas negativt när de upplever att de inte syns, vare sig de mår dåligt eller inte.