Tre lärare i fritidshem: Så skapar vi bra relationer

Adam Edenborg, Helen Lenving Ekstrand och Björn Hillring ger sin bästa tips för relationsbyggande i fritidshemmet.

Goda relationer är a och o för att eleverna ska trivas på fritidshemmet. Så här går tre lärare i fritidshem tillväga för att bygga relationer med eleverna och mellan eleverna.

Adam Edenborg, Nässjö

Hur gör du för att eleverna ska trivas på fritidshemmet?

– Min första tanke är relationsskapande. Att vi pedagoger finns som ett stöd i elevernas relationsbyggande, inte bara mellan varandra utan även till oss vuxna. Det bidrar till en lugn och trygg miljö där eleverna trivs med varandra och oss pedagoger. Sedan har vi också en tydlig struktur för vad som ska hända på fritids.

Vad gör ni för att få ihop gruppen?

Vi gör gemensamma aktiviteter, går iväg till lekparken, har Kahoot, och inte bara som en frågesport utan som ett samtal med alla som deltar där vi har roligt tillsammans. Likaså handlar korvgrillningen inte bara om att grilla korv utan om att ha samtal med barnen, det är ett sätt att känna samhörighet. 

Vilket är ditt bästa tips för att skapa bra relationer?

Jag brukar tala om de kravlösa samtalen, när vi pratar med elever utan något annat syfte än att kolla hur det är och hur helgen har varit. Den kravlösa relationen mellan­ oss pedagoger och barnen är extremt viktig. 

Helen Lenving Ekstrand, Göteborg

Hur gör du för att eleverna ska trivas på fritidshemmet?

– Vi har tydliga rutiner och regler. Det skapar trygghet för alla. Barnen vet att alla vuxna står för samma sak! Här kommer det systematiska kvalitetsarbetet, som gör att vi regelbundet diskuterar hur vi arbetar, till god hjälp. Det är viktigt för att vi ska få ”syn” på hur barnen har det och att vi följer läroplanen.

Vad gör ni för att få ihop gruppen?

– Vi bejakar barnens önskemål och är möjliggörare tillsammans med barnen. Vi kan inte göra allt, men vi kan hjälpas åt att hitta lösningar för barnens idéer. Känslan av att bli lyssnad på och medbestämmande skapar trivsel.

Vilket är ditt bästa tips för att skapa bra relationer?

– Regelbundna samlingar som ger möjlighet till samtal och att få göra sin röst hörd! Under skoltid arbetar jag också med en lektion som jag kallar ”livsviktigt”. Det handlar om självkännedom, känner du dig själv så är det lättare att känna andra, och empati. Det har jag stor användning av under fritidstiden då jag ofta kopplar tillbaka till dessa lektioner. 

Björn Hillring, Umeå

Hur gör du för att eleverna ska trivas på fritidshemmet?

– Det har med relationer att göra, och dem skaffar man genom att göra saker tillsammans med barnen. Jag tar emot en ny årskull med sjuåringar som börjar ettan, vi har umgåtts mycket året innan och jag känner nästan hela gänget som individer, så mycket av det jobbet är gjort redan.

Vad gör ni för att få ihop gruppen?

– Vi börjar hösten med uppstyrda aktiviteter, som vi kallar Zebrapass efter vår avdelnings namn. De sker under skoltid, då vi på fritidshemmet har halva fritidsgruppen och skolan har halvklasser. Barnen får bland annat intervjua sig själva, sedan sätter vi upp texterna på väggen så att de kan läsa om varandra. 

Vilket är ditt bästa tips för att skapa bra relationer?

Vi brukar dela in barnen i grupper genom lottning på Zebrapassen och göra lite utmanande aktiviteter, exempelvis att de får rita teckningar tillsammans. Då snurrar vi pappret 90 grader efter en stund så att de får fortsätta rita på kompisens teckning. Det utmanar dem att acceptera att någon annan färglägger deras bil, till exempel. 

LÄS ÄVEN

Gustav Sundh vill få kollegorna att reflektera

Forskaren: Diskutera värdegrunden mer

Lärarnas beteende förstärker mobbning

Fritidslärarna bygger relationer på rasten