Örebro satsar på äventyrliga lekplatser

Mimmi Beckman är planerare i Örebro där ett antal ”lekotoper” anlagts, bland annat i Ormesta.

Örebro kommun har anlagt ett flertal lekotoper, platser för rörelseglädje där lek och landskap är tätt sammanflätade. Vissa i direkt anslutning till skolor och förskolor.
– I lekotoperna finns fler lekvärden än i vanliga lekparker, säger Mimmi Beckman planerare på parkenheten.

När lekplatser samt förskole- och skolgårdar byggs sker det ofta med ett vuxenperspektiv. De ska vara enkla att anlägga och förvalta och ha hög säkerhet. Däremot hamnar vikten av att  platserna ska inspirera till fantasilek, vara utforskande och spännande sällan i fokus. Men med lekotoperna är det annorlunda. 

– I vanliga lekparker handlar det om motorisk lek som att gunga, snurra, klättra och rutscha. I lekotoperna finns fler lekvärden än så. Där finns även material för att bygga, greja och utforska. Lekotoperna ger även fler sinnesupplevelser, säger Mimmi Beckman, som är planerare på parkenheten i Örebro kommun. 

När det gäller säkerheten har kommunen läst på rejält, berättar Mimmi Beckman. Man har även tagit hjälp av experter från Storbritannien. 

Vi strävar efter en balanserad riskbedömning, inte riskminimering.

– I England talar man om primär och sekundär riskbedömning, där det första handlar om att bedöma vad risken kan vara för barnen och det andra om risken att jag som ansvarig kan ställas till svars om någon eventuellt skadar sig. Ofta är det just den sekundära riskbedömningen som tar över och då hamnar man i riskminimering. Men vi väger in fler värden och strävar efter en balanserad riskbedömning, inte riskminimering, säger hon. 

Äventyrsstigen är en av lektorerna i Örebro.

Rikare och mer spännande lekmiljöer

Sedan starten för fem år sedan har ett tjugotal nya lekmiljöer kommit till, varav vissa ligger intill skolor och förskolor. 

– Man måste ha förståelse för lek och att lek kan vara många olika saker. Vi har gått från lekplatser till lekmiljöer, från det endimensionella till något rikare och mer spännande – det som barnen behöver, säger Mimmi Beckman.