Riskful Play: ”Barn har rätt till skrubbsår”

Risktagande lek är nödvändigt för att barn ska utvecklas och lära, menar Ahmed Al-Breihi från Riskful Play och Maria Hammarsten, universitetsadjunkt i pedagogik.

Kunskapsorganisationen Riskful Play värnar barns rätt att utvecklas på sina egna villkor, men för att utvecklas krävs också lärorika miljöer som utmanar.
– Barn har rätt till skrubb­­sår, säger Ahmed Al-Breihi som är projekt­ledare.

Ahmed Al-Breihi berättar om ett projekt Riskful Play gjort kring rörelse, risktagande och barns delaktighet på en förskola i Vallentuna. En hel del av samtalen med barnen kom att handla om en inhägnad sten som stod inne på förskolans gård. En säkerhetsåtgärd som det visade sig att barnen inte var helt förtjusta i. Det hela slutade med att de lyckades med att befria stenen och barnen satte själva ihop vilka förhållningsregler som skulle gälla när man lekte där. 

– Risktagande lek är nödvändigt för att barn ska utvecklas och lära, och förmågan måste förkroppsligas. Den kan inte ersättas med en skärm, tillägger Ahmed Al-Breihi. 

Ger kurser i riskfylld lek

Organisationen Riskful Play grundades 2019 och erbjuder, med bidrag från Allmänna arvsfonden, sådant som processledning, aktivitetsdagar, kurser och workshops. Organisationen erbjuder också något som kallas bygglek, ett pedagogiskt helhetskoncept för utemiljöer med fokus på att skapa förutsättningar för barns motoriska utveckling. Just nu planerar de även för en steg-för-steg-guide till hur man kan komma i gång med risktagande lek. 

Melika Ilanto är processledare för förskolor i Salems kommun, och har tidigare varit delaktig i Riskful Plays olika projekt. Hon tycker att den generella kunskapsnivån är för låg kring barns lek. 

– Det är biologiskt inbyggt att vilja leka risktagade lekar, så har det varit i generationer. Men nu för tiden skyddar vi ofta barnen för mycket, vilket faktiskt hämmar dem i utvecklingen, säger hon. 

En som instämmer är Maria Hammarsten, doktorand och universitetsadjunkt i pedagogik som forskar med och för barn och deras utomhusmiljöer, och som nu även samarbetar med Riskful Play. Hon anser att vi i dag blir alltför skrämda och rädda när det händer olyckor. 

– Vi kan inte sluta bada med barn på grund av att det har hänt en tragisk drunkningsolycka, det är att gå åt fel håll. Om vi låter rädslan styra vågar vi snart ingenting. När jag yrkesarbetade med barn hade vi knivar med oss till skogen, barnen tog knivkörkort, men sådant görs sällan nu. Vi får inte tappa tilltron, barn förstår om vi visar dem, säger hon. 

10 tips från Riskful Play

1. Pedagoger behöver kommunicera tydligt med barnen om vilka risker som kan vara förknippade med vissa aktiviteter eller platser. Förklara varför vissa regler finns och vad som förväntas av barnen.

2. Se till att aktiviteterna och lekmiljön är lämpliga för barnets ålder och utvecklingsnivå. 

3. Ha alltid tillsyn och vägled barnen när de deltar i riskfyllda lekar. En närvarande vuxen kan hjälpa till att identifiera farliga situationer, ge råd samt ingripa vid behov.

4. Förse barnen med nödvändig kunskap för att bedöma risker och ta ansvarsfulla beslut under leken. Lär dem att vara medvetna om sin egen förmåga och att respektera sina gränser och andras.

5. Tillåt barnen att gradvis utmana sig själva och utveckla sin förmåga genom leken. Börja med mindre riskfyllda aktiviteter och introducera successivt mer utmanande moment när barnen visar att de är redo för det.

6. Var medveten om att alla barn har olika gränser och rädslor. Respektera barnens beslut när de känner sig obekväma. Låt dem ta sin tid och utforska i sin egen takt.

7. Utvärdera kontinuerligt lekmiljön och aktiviteterna för att identifiera potentiella risker eller behov av anpassningar, baserat på observationer och feedback från barnen.

8. Ha en regelbunden kommunikation med vårdnadshavare. Dela information om lekaktiviteter, planerade utmaningar eller förändringar i lekmiljön för att hålla dem involverade.

9. Fokusera på de positiva aspekterna av riskfylld lek och betona vikten av att barnen får möjlighet att röra på sig, utforska och utmanas. Bygg en atmosfär av tillit som får vårdnadshavare att känna sig bekväma med att låta sina barn delta i sådana aktiviteter.

10. Dokumentera och kommunicera säkerhetsåtgärder. Skapa en synlig och tillgänglig lista över säkerhetsåtgärder och regler för riskfylld lek och arbeta med den systematiskt.

Seminarium om utmanande utemiljöer

Är du nyfiken på att lära dig mer? Den 21 september bjuder Riskful Play in till ett lunchseminarium om spännande och lärorika utemiljöer för barn. Diskussioner om begränsande standarder, lagar och regler står också på agendan.