Lärare i fritidshem dömer ut sin fortbildning

Fritidspedagogiks enkät bland lärare i fritidshem visar att fyra av tio inte får någon fortbildning alls. Line Isaksson, i Sveriges Lärares styrelse, att behovet är stort.

Lärare i fritidshem får mindre kompetensutveckling än andra lärare. Line Isaksson i styrelsen för Sveriges Lärare tycker inte att det är förvånande. Men illavarslande.
– Lärare i fritidshem har extra behov av vidareutbildning då de ofta saknar legitimerade kollegor att inspireras av.

LÄSTIPS: Här bestämmer fritidslärarna över sin fortbildning

Line Isaksson är lärarutbildare vid Jönköpings högskola och har 20 års erfarenhet från arbete på fritidshem i Nässjö. Hon är inte överraskad av resultatet i Fritidspedagogiks enkät, som visar att 40 procent av lärarna i fritidshem inte får någon fortbildning alls. 

– Jag träffar ständigt personal i fritidshem som uttrycker sin brist på relevant fortbildning.

Varför ser det ut så, tror du?

– Det är egentligen väldigt märkligt med tanke på att fritidshemmet fick en egen läroplan 2016, det borde ha lett till mycket fortbildning. Men det är väl tyvärr så att många skolledare ännu inte förstått vikten av den fritidspedagogiska undervisningen.

Vår enkät, som 374 lärare i fritidshem svarat på, visar också att en ovanligt hög andel av lärarna i fritidshem saknar nischade utbildningar och möjligheter att själva bestämma över sin fortbildning. Även detta oroar Line Isaksson:

– I och med att det finns många utan lärarutbildning på fritidshemmen så anpassas ofta utbildningarna till de personalgrupper som har minst förkunskaper. Därmed blir nivån för låg för lärarna som inte får hjälp att gå vidare i sin professionella utveckling. 

Vill se skräddarsydd fortbildning

Därför efterlyser hon skräddarsydda fortbildningsinsatser till alla: från erfarna lärare till personer utan någon formell utbildning alls. Alla ska inte behöva gå alla utbildningar.
– Det här borde inte vara svårt, det handlar bara om att sluta marginalisera fritidshemmen. Det handlar om att se vilka individer som arbetar där och vilken fortbildning de skulle behöva. 

Det skulle i sin tur öka engagemanget hos de som jobbar på fritidshemmen, menar hon.
– Fortbildningen upplevs mer meningsfull om du kan vara med och påverka den. 

Hon har svårt att förstå många skol­ledares något ljumma inställning till fritidshemmen:
– Dessa dagar talas det mycket om utanförskap och kriminalitet, men man nämner sällan den motkraft som finns i fritidshemmen. Där får barnen utveckla sina sociala och empatiska förmågor, känna och uppleva gemenskap tillsammans med andra. 

Regeringens nya professionsprogram ska garantera kompetensutveckling i skolorna.

Räknar du med att lärare i fritidshem får samma möjligheter som andra lärare?
– Varför skulle jag inte räkna med det? Det är ju en självklarhet, säger Line Isaksson. 

Röster ur enkäten: 

”Önskar att det fokuserade mer på de behov vi har för fritidshemmet.”

”Skolans utbildningsdagar sker på eftermiddagar då vi fritidspersonal har svårt att komma ifrån.”

”Fokus skola, fritids glöms bort.”

”De är så grundläggande att alla som jobbar inom skolan redan ska besitta dessa kunskaper.”

”Mer trevligt än adekvat för just mina arbetsuppgifter.”

”Vår chef försöker se till att det blir tid till fritidsfrågor och att vi lärare i fritidshem får tid att utveckla verksamheten. Tyvärr tar skolfrågor ofta mycket tid.”

LÄS OCKSÅ

9 av 10 lärare sågar fortbildningen i skolan

Här bestämmer fritidslärarna över sin fortbildning

Efter vår artikel – stort upprop bland lärare i fritidshem