Skolord listade på 13 olika språk

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Skolord.se är en ny fri webb-baserad resurs som alla lärare och elever kan använda. Där finns listor med ämnesvisa ord och begrepp som hittills översatts till 13 olika språk.

I dagsläget finns listor för ämnena Idrott och hälsa och Hem och konsumentkunskap men tanken är att varje ämne så småningom ska ha en egen lista.

Ordlistorna är kompletterade med både bild- och ljudstöd så eleven kan använda flera sinnen vid inlärningen. Skolord ligger öppet och kan även nås via pedagog Värmlands webb. Du kan själv som lärare bidra med att bygga upp listorna i ditt ämne. Mejla in dina bästa ord till Pedagog Värmland så översätts de och läggs till listorna.