Så kan fler yrkeselever klara behörigheten

Nu när högskolebehörigheten är inbakat i det ordinarie programmet så kommer fler att vilja hänga på sina klasskompisar och välja den, säger yrkesläraren Eva Bida.

Fler elever på yrkesprogram väntas läsa in högskolebehörighet nu när den ingår i grunden.
– Vi jobbar mycket ämnesintegrerat för att eleverna ska förstå värdet av mer engelska och svenska, säger yrkesläraren Eva Bida.

Från och med det här läsåret ingår den grundläggande behörigheten till högskola och universitet även på yrkesprogrammen. Kortfattat innebär det att eleverna måste läsa mer engelska och svenska jämfört med tidigare. Behörigheten ingår som grund men kan aktivt väljas bort.

Eva Bida, är lärare i yrkesämnen, idrott och hälsa samt naturkunskap, på Torekällgymnasiet i Södertälje. Hon tycker att förändringen är bra.

– Det är en positiv förändring som bidrar till ökad likvärdighet. På vår skola har vi alltid erbjudit eleverna högskolebehörighet. Eleverna ska kunna ha alla vägar öppna när de tar examen. Det är också bra att de kan välja bort högskolebehörighet om de känner att de vill satsa enbart på ett yrke, säger Eva Bida, som undervisar i yrkesämnen på barn- och fridsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet.

Fler behöriga

Hon tror att en större andel yrkeselever komma att bli högskolebehöriga på sikt.

– Nu när det är inbakat i det ordinarie programmet så kommer fler att vilja hänga på sina klasskompisar. Dessutom måste man göra ett aktivt val för att ta bort behörigheten.

På Torekällgymnasiet kan eleverna på de fem olika yrkesprogrammen välja mellan tre olika paket. Ett där eleverna väljer bort de ”extra” kurserna i svenska och engelska och enbart läser det individuella valet. Ett annat där de läser in högskolebehörigheten men väljer bort individuella val. Det två paketen är på 2 500 poäng. Elever som både väljer högskolebehörighet och individuella val har 2 700 till 2 800 poäng.

Hur kan man stötta eleverna i svenska och engelska så att de når behörigheten?

– Vi jobbar mycket ämnesintegrerat. Till exempel har vi ett rörelseprojekt med våra treor på barn och fritid. Mycket pedagogik ingår och de får skriva rapporter på engelska och svenska. Det skapar en helhet och en koppling till yrket för eleverna och ger större förståelse för värdet av engelska och svenska. Det handlar mycket om att väcka elevernas intresse och att vi har höga förväntningar på dem.

Tydlig vägledning

Eva Bida poängterar att det är viktigt att coacha eleverna rätt inför valen med en tydlig studie- och yrkesvägledning.

– Man behöver även följa upp hur det går i ettan i engelska och svenska. Vad jag vet nu är det bland våra ettor de flesta kommer att läsa in högskolebehörigheten inom paketet med 2 500 poäng. 

Ett syfte med förändringen är att en större andel unga ska välja yrkesprogram. Inför den här första läsåret har den effekten varit liten. Totalt sökta 130 000 elever till ett nationellt gymnasieprogram. Andelen som sökte yrkesprogram i första hand var 37 procent. Det är en ökning med en procentenhet jämfört med förra läsåret.