”Bötfäll dem som anställer obehöriga lärare”

Hårdare krav på dem som anställer lärare – och böter för den som väljer bort behöriga. Det vill debattören och läraren Göran Rumenius se.

Ny styrelse och ny ordförande – då är det dags för nya krav på huvudmännen.
Debattören och läraren Göran Rumenius vill se böter för arbetsgivare som väljer bort behöriga lärare.

Skillnaden är stor mellan kommunala huvudmän och privata huvudmän. 2021 var 87 procent behöriga på kommunala gymnasieskolor mot bara 75 procent på skolor med privat huvudman, så kallade friskolor.

Av det kan man avläsa att skolorna med privat huvudman inte är speciellt intresserade av att anställa behöriga lärare. Friskolorna anställer billiga lärare framför behöriga.

Det finns många utbildade lärare som helt enkelt inte ses som tillräckligt attraktiv arbetskraft. Jag kan personligen radda upp flera exempel på obehöriga lärare som inte bara gått före behöriga när det gäller vikariat, utan som tillsvidareanställda. 

Det är jobbigt att behöva vara lärare åt de outbildade lärarna

De flesta exemplen är från privata huvudmän, men huvudmän från offentliga sektorn förekommer också. Obehöriga lärare är vanligare i socioekonomiskt utsatta områden vilket leder till att de elever som mest skulle behöva behöriga lärare blir utan.

Här har vi en förklaring till den höga personalomsättningen på skolor i utsatta områden – det är jobbigt att behöva vara lärare åt de outbildade lärarna. Elever som lär sig mindre blir också svårare att undervisa på en adekvat nivå. 

Göran Rumenius

Eftersom friskolorna vill gå med vinst anställer de billiga, obehöriga, lärare. Bara det räcker för att göra läraryrket mindre attraktivt. Obehöriga lärare får inte sätta betyg, vilket leder till att betygen “justeras upp” för att vara marknadsmässiga.

Obehöriga lärare blir lätt en börda för de behöriga. Sammantaget undergrävs lärarprofessionen och de bästa studenterna undviker lärarutbildningarna.

Sveriges Lärare borde jobba hårdare för: 

  • Att viten döms ut för skolor som har obehöriga lärare.

  • Att skolpengen justeras ner för skolor som anställer obehöriga lärare.

  • Att granska anställningar så att inte obehöriga anställs framför behöriga lärare.

  • Att införa USK. Det är inte hållbart att obehöriga eller behöriga lärare inte får tid till att göra ett bra jobb. Det bidrar definitivt till att yrkets attraktivitet inte “lyfter”.

Göran Rumenius, legitimerad gymnasielärare, Kimstad. 

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Vi Lärare.

LÄS ÄVEN:

Regeringens plan: Så ska fler vilja bli förskollärare

Friskolornas låga behörighet – ministern lovar åtgärder