Skolinspektionen vill se ny lag för friskoleköp

”Elever på en skola som köps ska inte behöva löpa större risk att få en utbildning av låg kvalitet”, säger Skolinspektionens generaldirektör Helen Ängmo.

Skolinspektionen vänder sig till regeringen och föreslår skärpta bestämmelser i samband med uppköp av friskolor.
– Det skulle ge ett bättre skydd för eleverna, säger myndighetens generaldirektör Helén Ängmo.

Med dagens lagstiftning kan ett friskoleföretag säljas helt eller delvis utan att den nya ägaren behöver ansöka om nytt tillstånd. "Detta är inte tillfredsställande", skriver Skolinspektionen i en hemställan – en formell begäran – till regeringen.

– Vi kan inte säga nej till en koncern som växer genom uppköp, även om vi kanske hade stoppat den vid en tillståndsprövning, säger Helén Ängmo.

Myndigheten föreslår därför att nya ägare ska bli skyldiga att ansöka om tillstånd för att få fortsätta driva den köpta skolan.

Går annan väg

Flera koncerner växer genom uppköp och Helén Ängmo tar Thorengruppen som exempel. Skolinspektionen har kritiserat flera av Thorengruppens skolor för bristande kvalitet, och vissa av skolorna har fått stänga.

– Som situationen är nu beviljar vi inte nya tillstånd. Däremot kan Thorengruppen köpa en annan skola och överta dess tillstånd. Det har förekommit, säger Helén Ängmo.

– Vi tycker att det är rimligt att elever på en skola som köps inte ska behöva löpa större risk att få en utbildning av låg kvalitet, fortsätter hon.

”Intressant förslag”

Skolminster Lotta Edholm (L).

Skolinspektionen föreslår också att det ska krävas ett nytt tillstånd i de fall skolägare flyttar eller gör större förändringar i verksamheten. Skolinspektionen jämför med socialtjänstlagen, som har ett sådant krav för exempelvis boenden och hemtjänst.

Andra skärpta villkor för friskolor förbereds i en utredning som ska lägga fram sina förslag till regeringen i februari 2025. Skolminister Lotta Edholm (L) utesluter inte att utredningen också kan få titta på Skolinspektionens hemställan.

– Vi får analysera Skolinspektionens förslag först, men i grund och botten är det extremt viktigt att skolhuvudmän klarar den prövning som finns, oavsett om de köper aktier i ett annat bolag eller inte, säger Lotta Edholm.

LÄS MER:

Regeringen: Friskolor kan få avdrag på skolpeng

Skärpta regler för friskolor – ”Som att segla i motvind”