Skärpta regler för friskolor – ”Som att segla i motvind”

Enligt skolminister Lotta Edholm sker en ”helrenovering av friskolesystemet”. Foto: Johanna Säll/Bildbyrån

Sveriges Lärare är kritiskt till regeringens nya direktiv om skärpta villkor för friskoleägare.
– Att införa strängare regler för friskoleägare, i stället för att fasa ut marknadsskolan, är som att segla svensk skola i motvind. Det tar längre tid, eller blir till och med omöjligt att komma i mål, säger Johanna Jaara Åstrand för Sveriges Lärare.

Regeringen och Sverigedemokraterna blev i juli klara med förhandlingarna om hur spelreglerna för friskolorna ska förändras.

Regeringen beslutade då om ett tilläggsdirektiv till en utredning som redan pågår om förbud mot vinstuttag i friskolor. De ändrade riktlinjerna är dock så omfattande att det enligt Lotta Edholm i stort sett blir en ”helrenovering av friskolesystemet”.

– Det finns inbyggda fel i friskolesystemet och det har funnits en naivitet när det gäller friskolorna, säger hon till TT.

Han blir ny utredare

Ny utredare blir Joakim Stymne, och han ska bland annat föreslå ett så kallat ”vinststopp”. När staten nu ska skjuta till hundratals miljoner kronor för nya läroböcker till skolor ska de gå till just fler läroböcker, inte till vinster för friskolor, anser Edholm.

Vinstutdelning ska inte få förekomma under de första åren efter att en skola startats eller om en skola köps av en ny ägare, enligt Lotta Edholm. Inte heller om en skola har väldigt låg kvalitet eller om den tar emot statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder, skriver TT.

– Det kommer också att utredas om kommunerna ska ha möjlighet att återkräva skolpeng om den används till annan verksamhet, säger Edholm till TT.

Fokus även på förskolor och fritidshem

Dessutom ska utredningen fokusera på skärpta krav på ägarna för inte bara fristående skolor, utan även förskolor och fritidshem.

– Förskolor och fritidshem är nånting nytt och utöver det som finns med i Tidöavtalet, säger Edholm.

TT: När det gäller vinststopp – hur skiljer sig era direktiv från de rödgrönas om vinstförbud?

– Det kommer även i framtiden att finnas en liten möjlighet att ta ut vinst om man kan göra det med bibehållen kvalitet, det vill säga utan att man har förelägganden, utan att man tar emot statliga bidrag för kvalitetshöjande åtgärder, säger Lotta Edholm.

”Skruvar här och där”

– I praktiken handlar det till exempel om att utredaren ska ge förslag om sanktionsavgifter, det vill säga böter, om man inte uppfyller lagstiftningens krav.

En annan stor skillnad är detta med att även förskolor omfattas, säger hon.

Utredningen får förlängd utredningstid och ska redovisa sitt uppdrag den 28 februari 2025.

Sveriges Lärare anser att ”regeringen skruvar här och där för att behålla ett skolsystem styrt av marknadslogik”. Förbundets syn är att enda vägen framåt för att säkra en likvärdig finansiering, hög lärarbehörighet och fullgoda läromedel på varenda skola är att ”staten tar över ansvaret för finansiering, likvärdighet och resursfördelning”.

Välkomnar politisk majoritet

– Jag välkomnar att det nu finns en politisk majoritet som vill dra åt tumskruvarna för de värsta avarterna bland friskolorna och att utredaren ska inkludera förskolan i förslagen. Vi behöver ett skolsystem som hänger ihop och där fokus ligger på lärares förutsättningar och elevernas behov och inget annat, sa Sveriges Lärares orddförande Johanna Jaara Åstrand i samband med regeringens beslut.