Nu har de nationella riktlinjerna för autism- och adhd-stöd kommit

Minst en elev i varje klass har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Nu krävs kunskapslyft i hela samhället.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Specialpedagogik

Snabba stödinsatser och individanpassade utredningar. Dessa är de centrala punkterna i Sveriges första nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism som presenterades på torsdagen.

Socialstyrelsen, som tagit fram riktlinjerna, uppskattar att mellan fem och sju procent av alla barn och tre procent av de vuxna har adhd, och att mellan en och två procent av befolkningen har autism.

Det innebär att minst en elev i varje skolklass har någon av de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna.

I riktlinjerna trycker myndigheten på vikten av tidiga insatser som kan minska svårigheterna för den som drabbas.

– Det är viktigt att börja ge stöd redan när behoven upptäcks, vilket kan vara redan på förskolenivå eller ännu tidigare, och att ge vård och stöd redan före en utredning och en eventuell diagnos, säger Mattias Fredricson, enhetschef för Socialstyrelsens nationella riktlinjer, i ett pressmeddelande.

Inget eget ansvar

Utöver snabba insatser lägger Socialstyrelsen stor vikt vid individanpassade neuropsykiatriska utredningar, och att dessa utförs av personer med rätt kompetens. Utredningarna ska därefter utmynna i konkreta förslag på insatser.

– Personer med adhd eller autism och deras familjer ska inte själva behöva ta ett samordningsansvar, säger Mattias Fredricson i pressmeddelandet.

Adhd tar sig ofta uttryck i svårigheter med uppmärksamhet och impulskontroll. Autism medför i sin tur svårigheter med att hantera förändring och i sociala kontakter.

Hur funktionsnedsättningarna tar sig uttryck varierar samtidigt stort från person till person, likaså hur stort lidande de orsakar.

Geografiska skillnader

Socialstyrelsen vill se ett kunskapslyft bland vård- och socialtjänstpersonal som kommer i kontakt med personer med adhd och autism.

Myndigheten rekommenderar vidare flera psykologiska insatser, däribland utbildningen psykoedukation för att hantera sin funktionsnedsättning, och kognitiv beteendeterapi för personer som har adhd eller autism och samtidigt lider av ångest.

Det finns enligt Socialstyrelsen stora skillnader i vården och stödet till personer med adhd och autism mellan olika delar av landet. Samtidigt finns grupper som genomgående flyger under radarn.

– Det gäller personer med annat förstaspråk än svenska, äldre men även flickor och kvinnor, där svårigheterna tyvärr ofta upptäcks sent, säger Mattias Fredricson.

Simon Uggla/TT

LÄS ÄVEN

Allt färre behövande elever i grundskolan får särskilt stöd

Föräldrar allt osäkrare om skärmtid – forskarintervju om ny studie

Missa inte Hedevågs mini-föreläsningar

Eva Augustsson: Lugnets och tålamodets pedagogik