Boktips: Byggstenar för en transinkluderande skola

Heltäckande handbok för transinkludering i skolan – främjande, förebyggande och åtgärdande, med många praktiska exempel.

Ny bok

Titel: ”Transinkluderande skola”

Författare: Karin Nystås, Sofia Hindhammar

Förlag: Gothia

Hur kan man öka tryggheten i skolan för en utsatt minoritetsgrupp? Vad är transinkludering i skolan? Hur skapar man en skolmiljö där alla kan vara sig själva?

Skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för elevers psykiska hälsa. Men många unga transpersoner upplever att skolan inte är en trygg plats för dem. Karin Nystås och Sofia Hindhammars nya bok ger en bred kunskapsbas och konkreta idéer för hur en transinkluderande skola kan se ut, både i grundskolan och i gymnasiet.

Här lyfts främjande, förebyggande och åtgärdande perspektiv fram på alla nivåer – organisatoriskt samt på grupp- och individnivå. Alla kapitel avslutas med ett dilemma som kan fungera som diskussionsunderlag. Författarna är socionomer med lång erfarenhet som skolkuratorer.

LÄS ÄVEN

Boktips: Allt om RTI-modellen

Boktips: 3 böcker om AI i skolan

Boktips: Stärk empatin hos barn med autism