Föräldrar allt osäkrare om skärmtid – forskarintervju om ny studie

Stefanie Möllborn forskar om hur föräldrar hanterar sina barns skärmanvändande. Foto (höger): Adobe Stock
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Specialpedagogik

Föräldrarnas bakgrund påverkar hur barn använder skärmar, men inte så hur mycket tid de lägger. Det säger Stefanie Möllborn, forskare i sociologisk demografi vid Stockholms universitet, som tittat på hur klassbakgrund påverkar barns skärmtid i USA.

Stefanie Möllborn, vilka resultat kom ni fram till? 

– Amerikanska barn använder digital teknologi mer än för 20 år sedan. Vår nationella data visar att år 2014–2016 använde den genomsnittliga 2–5-åringen teknologi 25 timmar i veckan, 6–11-åringen 23 timmar och 9–13-åringen 28 timmar i veckan. Barn till föräldrar med högskoleexamen använder skärmar något mindre än andra barn fram till 11 år. Men äldre barn har inga signifikanta klasskillnader i skärmtid. Däremot finns det skillnader i hur barnen använder teknologi. Barn till högutbildade föräldrar har mer tillgång till skärmar, använder skärmar mindre till att titta på tv och mer till andra ändamål såsom läxor, och spelar digitala spel lite oftare.

Vad förvånade mest?

– Vi pratade med högutbildade föräldrar för att förstå dessa mönster. Det visade sig att föräldrarna kände sig osäkra i sin föräldraroll över hur de skulle hantera barnets skärmanvändande. De förstod att skärmtid kunde vara både bra och dåligt för barnets utveckling och kände sig ambivalenta. Många föräldrar litade inte på experters råd om hur mycket skärmtid deras barn skulle få. I stället ville de hitta på lösningar som var skräddarsydda till sina barns specifika preferenser och behov. Barnen ville väldigt gärna använda skärmar, vilket påverkade de högutbildade föräldrarnas beslut.

Hur gick ni tillväga?

– Vi analyserade data från en nationell enkätstudie, US Panel Study of Income Dynamics, från år 2014-2016. Som skärmtid räknades bland annat  användande av dator, platta, mobiltelefon och tv-apparat oavsett ändamål. Barnen använde skärmar bland annat för att spela, titta, lyssna, kommunicera, surfa och delta i sociala medier. Vi gjorde även observationer, fokusgrupper och intervjuer med högutbildade föräldrar och deras familjer i två mellanstora städer. Vi kunde se hur skärmanvändande utspelade sig på vardagskvällar i familjehem samt hur föräldrarna pratade om sina beslut kring skärmtid och tillgång till skärmar. I vår undersökning gjordes 30 observationer och 77 djupintervjuer mellan 2015 och 2018.

Kan man dra några paralleller till svenska barn och vårdnadshavare?

– I både USA och Sverige har barnens användning av skärmar ändrats mycket snabbt de senaste åren. Föräldrar brukade säga att tv förstör hjärnan och man sitter still för länge, men nu kan man även göra läxor på en platta eller koda på en dator. Är det då bra eller dåligt för barn att använda teknologi? Det är ett nytt dilemma som föräldrar måste lösa i realtid, utan tidigare generationers erfarenheter att lära sig av.

LÄS ÄVEN

Missa inte Hedevågs mini-föreläsningar

Tiktok ökar bokläsandet bland unga

Eva Augustsson: Lugnets och tålamodets pedagogik