Tiktok ökar bokläsandet bland unga

Gymnasister lyssnar också alltmer på avstressande ljudböcker, vilket ökar lärandeförmågan.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Specialpedagogik

På bara ett år har läsandet av tryckta böcker ökat med 6 procent­enheter, enligt en ny undersökning från SOM-institutet. 51 procent av de tillfrågade i åldersgruppen 16–29 år svarar att de läser tryckta böcker varje månad. En boktipstrend i sociala medier kan ligga bakom.

Elisa Tattersall Wallin är fil. dr i biblioteks- och informationsvetenskap och en av forskarna bakom SOM-institutets rapport. I mars 2022 disputerade hon med en avhandling om ljudböcker och läspraktiker.
– En anledning till det ökade litteraturintresset kan vara att innehåll om böcker markant har ökat på sociala medier som Tiktok och Youtube. Ett exempel är så kallade BookTok och BookTubes, inspelade boktips.

Det är främst fysiska böcker som lyfts fram i de här kanalerna, vilket möjligtvis kan bidra till att tryckta böcker uppmärksammas i större utsträckning av läsare i dag. Ofta är det privatpersoner som tipsar om böcker men trenden kring inspelade boktips har också anammats av folkbibliotek, förklarar Elisa Tattersall Wallin. I relation till den här trenden är det intressant att se att statistiken visar en ökning av särskilt unga vuxnas läsande.

Ljudböcker ökar också

Även ljudboksläsningen ökar och den främsta orsaken till att ungdomar läser ljudböcker är att öka den dagliga lästiden. Lyssnande gör det möjligt att läsa i kombination med andra aktiviteter som när man motionerar, pendlar eller gör andra fritidsaktiviteter. Många lyssnar också för att göra hushållssysslor njutbara eftersom en bok gör det nödvändiga lättare.

– Många ungdomar använder även ljudböcker för att varva ner, hantera stress eller minska känslor av ensamhet.

Detta kan alltså ge en dubbel effekt för skolarbetet, i fråga om språklig kompetens och psykiskt välbefinnande. Båda ökar lärandeförmågan.

LÄS ÄVEN

NFSP firade 100 år – allt om årets största spec-konferens!

Specialpedagogens favoritverktyg: kojor och en tratt

Så styrs fri-särskolan av specialpedagog och rektor

Storsatsning på funkis-elevers digitala trygghet