Boktips: Gör skolan meningsfull för elever i anpassad skola

Metoder och hjälpmedel för elever i anpassade skolformer.

Ny bok

Titel: ”Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS – för unga med intellektuell funktionsnedsättning”

Författare: Annelie Karlsson, David Edfelt, Jennie Linde, Helena Molker Lovén

Förlag: Natur & Kultur

Tydliggörande pedagogik handlar om att visualisera och att kunna ge eleverna tydliga svar på frågor i deras skol­vardag – vad ska vi göra i dag, hur kommer utflykten att gå till, vem hämtar mig?

I boken visar författarna – psykologen David Edfelt, specialpedagogen Annelie Karlsson, läraren Helena Molker Lovén och utbildaren Jennie Linde – hur struktur och tydliga rutiner tillsammans med bildstöd och hjälpmedel kan stärka elevernas självständighet och skapa bättre förutsättningar för delaktighet, kommunikation och samspel.

Här presenteras flera metoder som är lätta att komma i gång med och fungerar för enskild elev, i helklass, på fritids eller hel skola eller verksamhet. Några metoder som beskrivs tar längre tid att implementera men ger resultat på sikt. Läs om kommunikation, visuella stöd, förmågor och färdigheter, lärmiljön, att främja närvaro, LSS, genomtänkt samverkan och olika diagnoser.

LÄS ÄVEN

Boktips: Byggstenar för en transinkluderande skola

Boktips: Det sociala arbetet i skolan

Boktips: Bred kunskap om missbruksproblem