Lärarna svarar – därför protesterar vi mot anmälningsplikten

Balnd de tusentals so manifesterade i Stockholm mot anmälningsplikten fanns många lärare. Foto: Filippa Ljung

Vi Lärare pratar med några av de lärare som är på plats under söndagens manifestation mot anmälningsplikten och frågar dem:
Varför är det viktigt för dig att vara på protesten idag?

Hanna Garberg.

Hanna Garberg, svensklärare på högstadiet

– För att visa att lärares yrkesetik är stark. Skollag, läroplan, barnkonventionen och våra yrkesetiska principer är det vi ska följa, och det här strider mot dem.

Varför det?

– För att vi ska verka för förtroendefulla relationer med våra elever, vi ska inte dela med oss av information om elever som inte gynnar dem, och vi ska fokusera på utbildning och kunskap för alla barn och unga. Vi kan inte gå emot barnkonventionen. Jag kommer inte göra det. De får väl bura in mig om de vill.

Amanda Möllenhoff.

 

Amanda Möllenhoff, lärare i fritidshem

– Det är viktigt att visa att vi är många som står emot det här förslaget. Vi ska vara en trygg punkt i barnens vardag. Det rubbas ju om de ska vara oroliga, och om deras föräldrar ska vara oroliga att lämna dem hos oss.

Martin Hansson, teater- och dramalärare i kulturskolan

– Som lärare vill jag att alla barn och ungdomar ska känna sig trygga i dialogen med mig, att de ska kunna vara öppna och ärliga och att vi ska kunna ha ett bra samtal tillsammans. För ett bra samtal skapar också förutsättningar för en bra lärandesituation.

Martin Hansson.

– Som medmänniska vill jag se ett öppet demokratiskt samhälle och jag ser en stor fara när vi börjar skapa angiverilagar i Sverige. Vad händer härnäst, och vilket samhälle får vi? 

LÄS MER: Jaara Åstrand: ”Har passerat anständighetens gräns”

 

Christian Liljeros, gymnasielärare på friskola

– Jag är här för att visa min ståndpunkt och solidaritet med lärare och andra offentliganställda som måste värna om sin profession och vårt kärnuppdrag. Som inte alls är i linje med vad den här utredningen verkar syfta till.

Christian Liljeros.

– Det är högst oklart om en sådan här lag skulle påverka mig i framtiden, som lärare på en fristående skola, men jag gör motstånd mot själva principen. Det visas upp en stor och bred uppslutning här idag och det är väldigt roligt.

LÄS MER:  Här manifesterar lärarna mot anmälningsplikt: ”Ska inte visa ut”

 

Camilla Carlberg, gymnasielärare i svenska och religionskunskap

– Man tror ju inte att det här är sant det här förslaget, det händer inte. Så det är viktigt att visa att man står upp för demokrati och rättvisa.

Camilla Carlberg.

– Vi undervisar om värdegrunden, vi bryter inte mot den. Det är ett professionellt ställningstagande, inte ett politiskt.

LÄS MER:

Därför tar facket ställning mot anmälningsplikt

Debatt: ”Den här skrämseltekniken är farlig”

Lärarnas upprop mot angiveri: ”Ska inte slänga ut elever”

Regeringens angiverikris – skolministern lämnar besked till lärarna

L: Lärare undantas från anmälningsplikt

Etiska rådets svar på lagen om angiveri: Civil olydnad