Lärarnas upprop mot angiveri: ”Ska inte slänga ut elever”

”Barn ska inte vara rädda att gå till skolan” säger Hanna Garberg på Sveriges Lärare Stockholm.

Tidöpartierna går vidare med förslaget om anmälningsplikt – utan undantag.
Samtidigt protesterar lärarkåren med uppropet ”Vi anger inte”.

Instagramkontot @sthlmsskolorlarmar var en viktig del av vårens nationella manifestationer mot nedskärningar, då det publicerade dagliga vittnesmål från de skolor som drabbades.

Nu ansluter de sig till parollen ”Vi anger inte” (#viangerinte) som samlar tusentals välfärdsarbetare som deklarerar att de inte kommer att anmäla sina elever, patienter eller klienter, med hänvisning till yrkesetik och befintlig lagstiftning.

– Skolan ska vara en plats som handlar om kunskap och trygghet, och lärare ska utbilda barnen. Ingenting annat, säger Hanna Garberg, förhandlings- och huvudskyddsombud för Sveriges Lärare Stockholm och en av initiativtagarna till kontot på instagram.

Hon menar att det skulle gå på tvärs med lärares grunduppdrag att få i uppgift att anmäla elever som befinner sig i landet utan tillstånd.

– Barn ska inte vara rädda att gå till skolan. Vi behöver ett förtroendekapital med våra elever för att utföra vårt uppdrag att undervisa. Dessutom har vi lagstadgad tillsynsplikt, säger hon.

Lärare – inte polis eller bödel

Hon påpekar att förslaget dessutom innebär att man lägger på lärarna ännu en arbetsbörda ovanpå den befintliga – något som samtliga politiska partier vanligtvis säger sig vara emot.

– Utöver lärare kan jag redan titulera mig vaktmästare, psykolog och administratör. Jag betackar mig att addera polis, domare eller bödel till den listan. Det är ju en helt sjuk uppgift att lägga på oss, säger Hanna Garberg.

Skolministern pekar på Barnkonventionen

Sveriges Lärare har varit kritiska till förslaget om en anmälningsplikt för lärare sedan det först presenterades. De nya reaktionerna kommer efter att Tidöpartierna gjort klart att man går vidare med förslaget och att inget undantag för lärare eller andra yrkesgrupper finns med i utredarens direktiv.

Detta samtidigt som skolminister Lotta Edholm (L) så sent som dagen innan säger till Vi Lärare att hon står på lärarnas sida.

– Min utgångspunkt har hela tiden varit att Barnkonventionen gäller och den är dessutom svensk lag. Den ger barn rätt till utbildning, säger hon.

Spricka i Tidögruppen

Det har varit en turbulent vecka i politiken där sprickan mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna tagit plats på debattsidorna i form av motstridiga besked till lärarkåren.

Liberalernas skolpolitiska talesperson Fredrik Malm å sin sida försäkrat lärarkåren att undantag kommer att göras, medan bland andra Ludvig Aspling (SD) sagt motsatsen.

Trots oenigheten stod de på torsdagen tillsammans med migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) och Christian Carlsson (KD) och presenterade tillägg till utredningen. Angående partiernas olika syn på frågan hänvisade man nu endast till utredaren.

– Det är klart att jag har åsikter. I det här läget är det inte min sak att kommentera, säger Ludvig Aspling (SD).

– Utredaren har ett år på sig att ta fram ett välavvägt förslag. Jag känner mig trygg i den processen, säger Fredrik Malm.

Krockar med skollagen

 Hanna Garberg har svårt att se hur en anmälningsplikt skulle gå att kombinera med rådande lagstiftning.

– Under vilket kapitel i skollagen passar det in att jag ska ange mina elever? Vi har antagit Barnkonventionen som lag och enligt läroplanen ska lärare undervisa i allas lika värde. Då kan vi inte börja göra skillnad mellan elever.

LÄS MER:

L: Lärare undantas från anmälningsplikt

Etiska rådets svar på lagen om angiveri: Civil olydnad

Saco: ”Tidöförslaget bryter mot yrkesetiken”