L: Lärare undantas från anmälningsplikt

Barnkonventionen tillåter inte att lärare anmäler elever, menar Fredrik Malm (L).

Fredrik Malm (L) slår fast att lärare inte kommer tvingas anmäla papperslösa elever – men regeringskollegorna säger alltjämt något annat.

Regeringspartierna är fortsatt oeniga i frågan om lärare ska omfattas av den i folkmun kallade ”angiverilagen”, som kommer ålägga offentligt anställda att anmäla papperslösa till myndigheterna.

LÄS OCKSÅ: Regeringen går vidare med angiverlagen – så kan lärare drabbas

Fredrik Malm (L)

Liberalerna driver linjen att lärare ska undantas. Nu konstaterar partiets skolpolitiska talesperson Fredrik Malm i en debattartikel i Expressen att Barnkonventionen är lag i Sverige, och i den slås alla barns rätt till skolgång fast. Därför kan den nya lagen inte komma att gälla lärare.

”Det är tydligt i Tidöavtalet att utredaren ska ta hänsyn till särskilt ömmande fall, och som alltid behöver ny lagstiftning vara förenlig med de internationella konventioner som Sverige åtagit sig att följa” skriver han.

Tunga instanser kritiska till lagen

Liberalerna är också medvetna också det motstånd mot lagen som kommer från lärare, arbetsgivare och fackförbund, menar han.

Marcus Strömberg

Utspelet kommer efter att en rad politiker och företrädare för skolan uttalat sig mot lagen. Bland annat säger Academedias vd Marcus Strömberg i Ekots lördagsintervju att koncernen inte kommer uppmana lärare att anmäla elever om lagen skulle komma att omfatta dem.

– Jag tycker det är fel att lärare och skolpersonal ska ha som uppdrag att identifiera människor som inte har rätt att få vara i Sverige. Att vara lärare är ett stort förtroendeuppdrag och det riskeras att kraftigt påverkas. Det här måste man lösa på ett annat sätt, säger han.

”Det är problematiskt”

Sveriges Lärare, tillsammans med samtliga andra Saco-förbund, är kritiska till lagen. Att anmäla elever skulle strida mot yrkesetiken och riskera att försvåra arbetet som delvis bygger på tillit och goda relationer.

Åsa Fahlén.

– Naturligtvis finns det lagar och regler och man ska inte uppehålla sig i ett land illegalt, vi har inget att säga om lagstiftningen. Men att lägga in i vårt uppdrag att vi ska vara en del av det, det är problematiskt och det är vi kritiska mot, säger Sveriges Lärares förbundsordförande Åsa Fahlén.

Samtidigt håller L:s Tidökollegor fast vid att lagen kommer att bli verklighet, och att lärare som yrkesgrupp inte ska undantas. Regeringen har enligt Ekot tillsatt en utredning av vilka konsekvenser som kan bli aktuella för myndigheter och kommuner som inte följer reglerna.

LÄS MER:

Etiska rådets svar på lagen om angiveri: Civil olydnad

Regeringen går vidare med angiverlagen – så kan lärare drabbas

Så svarar ministern på lärarnas angiveri-kritik