Regeringen går vidare med angiverlagen – så kan lärare drabbas

Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare, säger att regeringsförslaget om angiveriplikt strider mot yrkesetiken.

Sveriges Lärare kritiserar att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med angiverilagen, som kan tvinga lärare att anmäla papperslösa barn till polisen.
Enligt TT kan det komma att bli konsekvenser för den som vägrar.

LÄS ÄVEN: Så svarar ministern på angiveri-kritiken

Enligt uppgifter till TT är regeringen och Sverigedemokraterna färdiga med direktiven till den utredning som ska gå igenom förslaget om en plikt för anställda inom välfärden att ange papperslösa. Ett förslag som sedan det presenterades fått kritik, bland annat från lärarhåll.

– Det riskerar att krocka med yrkesetiken. Jag har förbundit mig att undervisa, att se till varje barns bästa. Om barn far illa ska jag signalera. Det blir en krock mot uppdraget att ge oss in och jaga papperslösa. Vi vill kunna ägna oss åt det vi är utbildade för, det är undervisning, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare.

Kan bli konsekvenser för den som vägrar

Nu skriver TT att Tidöpartierna överväger konsekvenser för myndigheter och kommuner som inte följer reglerna.

– Naturligtvis finns det lagar och regler och man ska inte uppehålla sig i ett land illegalt, vi har inget att säga om lagstiftningen. Men att lägga in i vårt uppdrag att vi ska vara en del av det, det är problematiskt och det är vi kritiska mot, säger Åsa Fahlén.

Förslaget ska utredas, och i direktiven till utredaren finns enligt TT varken lärare eller läkare undantagna.

Något som migrationsminister Maria Malmer Stenergard tidigare antytt kunde vara aktuellt:

– Tyvärr går tusentals under jorden varje år, och blir en del av ett växande skuggsamhälle där människor utnyttjas och inte minst barn far illa. Det måste vi bekämpa med full kraft, och de här förslagen är en del i det arbetet. Med det sagt, så ska utredningen också överväga vilka undantag som bör göras när det införs en ordning med informationsutbyte och anmälningsplikt i vissa fall, har hon sagt till Vi Lärare.

Samtidigt säger Johan Pehrson (L) till TT att han förväntar sig undantag för lärare:

– För Liberalerna är barnkonventionen central, det är också en svensk lag. Det är en internationell konvention som vi är satta att respektera, det förutsätter jag att den kommer att göras också i det här arbetet, säger han, till nyhetsbyrån.

Lärare förespråkar civil olydnad

Lärarnas yrkesetiska råd har tidigare uttalat sig om Tidöförslaget.

”Om förslaget skulle bli verklighet kan det leda till så allvarliga yrkesetiska problem för lärare att vår slutsats blir att en sådan situation sannolikt skulle innebära att civil olydnad blir den enda rimliga utvägen”, står det på rådets webbsida.

– Vi är förbundna att skydda eleverna mot skada och trakasserier, ha en förtroendefull relation med dem och deras vårdnadshavare och vi ska inte sprida information vidare om det inte är för elevens bästa. Det blir svårt att kombinera med en informationsplikt, säger det yrkesetiska rådets ordförande Jesper Rehn, till Vi Lärare.

LÄS ÄVEN:

Etiska rådets svar på lagen om angiveri: Civil olydnad

”Lärare ska inte bli informatörer åt polisen"