Så svarar ministern på lärarnas angiveri-kritik

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) säger att regeringen ska utreda ett undantag för situationer där en "anmälan strider mot ömmande värden". Foto: Fredrik Sandberg/TT
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Lärarna yrkesetiska råd och Lärarförbundet kritiserar det Tidö-förslag som innebär att lärare kan tvingas rapportera elever som befinner sig i Sverige utan tillstånd. I Lärarens egen omröstning uppger 9 av 10 att de kommer att vägra följa lagen.
Nu svarar migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) på kritiken.

Både Lärarförbundet och Lärarnas yrkesetiska råd har uttryckt sin förhoppning om undantag för skolpersonal, om lagen blir verklighet.

När Läraren ställde frågan på Instagram till våra följare, svarade 9 av 10 att de kommer vägra följa lagen.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) svarar i mejl:

”Kan finnas ömmande situationer"

– Som framhålls i Tidöavtalet kan det finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, varför undantag från en ordning med informationsutbyte och anmälningsplikt behöver utredas närmare. Jag varken kan eller vill föregripa utredningen.

Lärarna själva säger att de kommer att bryta mot lagen, eftersom den strider mot deras yrkesetik. Vad säger du till dem?

– Vi vet ännu inte hur regelverket kommer utformas varför jag inte vill spekulera i vissa yrkeskategoriers eventuella agerande, skriver migrationsministern.

Varför vill ni i Tidöavtalet se denna lag?

– I Sverige ska ett ja vara ett ja och ett nej ett nej. Har man fått ett ja på sin asylansökan ska man så snabbt som möjligt komma in i samhället. Om man har fått nej på sin asylansökan ska man däremot lämna landet. Men tyvärr går tusentals under jorden varje år, och blir en del av ett växande skuggsamhälle där människor utnyttjas och inte minst barn far illa. Det måste vi bekämpa med full kraft, och de här förslagen är en del i det arbetet. Med det sagt, så ska utredningen också överväga vilka undantag som bör göras när det införs en ordning med informationsutbyte och anmälningsplikt i vissa fall.

Vem hjälps av en sådan lag, och hur?

– Det skuggsamhälle vi har i Sverige i dag innebär stora problem, och bidrar inte minst till ett cementerat utanförskap. Men naturligtvis är det inte heller rättvist mot de som kommit till Sverige på ett lagligt sätt och gjort rätt för sig, eller de som har ett skyddsbehov. Det är helt grundläggande att vi vet vilka personer som befinner sig i landet, skriver Maria Malmer Stenergard.

I allt som ni vill genomföra, hur högt upp på agendan ligger just detta? 

– Allt vi vill genomföra är pusselbitar för att lösa integrationen. Men en viktig del i det är absolut att få en bättre överblick över vilka som befinner sig i Sverige. Det handlar dels om säkerhetsaspekten i att veta vilka som befinner sig i landet, dels om rättvisa och förtroendet för svensk migrationslagstiftning, det är en självklarhet att respektera Migrationsverkets beslut om man inte har rätt att stanna i Sverige, skriver Maria Malmer Stenergard.

LÄS ÄVEN: 

"Lärare ska inte bli informatörer åt polisen"

Här är nya regeringens skolpolitik