Tidöförslaget: 9 av 10 lärare vägrar ange elever

Lärarens följare har röstat: 9 av 10 vägrar ange barn och elever som saknar uppehållstillstånd. ”Vi har barn och elevers bästa för ögonen. Dit hör inte att ange barn” säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

När Lärarens läsare får rösta om Tidöförslaget är resultatet entydigt; Ett rungande nej till att rapportera barn och elever som uppehåller sig i Sverige utan tillstånd.
– Vi har barn och elevers bästa för ögonen. Dit hör inte att ange barn, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

LÄS ÄVEN: "Lärare ska inte bli informatörer åt polisen"

93 procent. Så många av Lärarens följare på Instagram säger att de inte skulle följa en lag som säger att de måste rapportera barn och elever som befinner sig i Sverige utan uppehållstillstånd till polis och migrationsmyndigheter. Även i reaktionerna på Lärarens Facebookpost är majoriteten emot förslaget.

LÄS ÄVEN: Juristen: Tidöförslaget strider mot Barnkonventionen

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand:

– En sådan lag går inte i linje med lärares yrkesetik. Att vara en profession är i grund och botten att ha allmänhetens förtroende. Då måste det förtroendet gå att lita på. I vårt fall handlar det om att ingen ska behöva tvivla på att vi alltid har barn och elevers bästa för ögonen. Dit hör inte att ange barn, säger hon.

Då kräver lärarna undantag

Blir lagen ändå verklighet vädjar Lärarnas yrkesetiska råd om undantag för lärare.

– Det är det enda rimliga, vi har redan är myndighet som har det ansvaret och det är polisen. I annat fall kommer man styra lärarkåren mot att inte följa regelverken. Allt annat strider mot den människosyn och värdegrund som vår yrkesetik vilar på – betydelsen av att alla ska kunna lita på att vi gör det som är bäst för barn och unga, säger Johanna Jaara Åstrand.

Men det finns även lärare som kritiserar Yrkesetiska rådets ställningstagande. Varför ska lärare inte följa lagen?

– Självklart ska vi följa lagen och arbeta i enlighet med det uppdrag vi får som är fattade genom demokratiska beslut. Men – inte om det strider mot vår yrkesetik. Annars är vår yrkesetik ingenting värd och ingen människa kan lita på vår profession. Det är också viktigt att yrkesgrupper som vår, med stort inflytande över barns tid, utveckling och hälsa, behöver ha en tydlig etik så att det inte ska råda tvivel om vilket fokus och prioriteringar vi har, säger Johanna Jaara Åstrand.

Så många lärare vägrar följa lagen

I Lärarens Instagram-undersökning ger en fingervisning om hur lärarna ställer sig. 295 personer uppger att de skulle bryta mot lagen, 22 att de skulle följa den.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard har avböjt intervju av tidsskäl, men genom sin pressekreterare lovat svara på Lärarens frågor via mejl.

LÄS ÄVEN: Här är nya regeringens skolpolitik