Regeringens angiverikris – skolministern lämnar besked till lärarna

Skolminister Lotta Edholm (L) räknar med att regeringen följer Barnkonventionen och undantar lärare från anmälningsplikt av papperslösa.

Lärarna har hamnat i centrum för ett politiskt storbråk om den kommande utredningen om anmälningsplikt av papperslösa.
Enligt uppgifter till Aftonbladet vill Sverigedemokraterna byta ut Liberalernas skolpolitiske talesperson – som vill undanta lärarna.
Nu lämnar skolminister Lotta Edholm (L) sitt besked till Vi Lärares läsare.

Fredrik Malm, Liberalernas skolpolitiske talesperson, har tagit lärarnas sida i debatten om lagförslaget om anmälningsplikt. 

Enligt uppgifter till Aftonbladet vill Sverigedemokraterna därför hindra Liberalernas skolpolitiske talesperson från att delta i torsdagens presskonferens – för att dölja åsiktssprickan i regeringen.

– Han har gjort flera uttalanden om att förslaget går emot barnkonventionen. Det riskerar att leda till öppen konflikt på presskonferensen, säger en Sverigedemokratisk källa till Aftonbladet.

Ministerns besked till lärarna

Skolminister Lotta Edholm (L) ställer sig på lärarnas sida.

­– Direktiven är ju inte presenterade än, så vitt jag vet. Men min utgångspunkt har hela tiden varit att Barnkonventionen gäller och den är dessutom svensk lag. Den ger barn rätt till utbildning, säger hon till Vi Lärare.

Vem bestämmer vem som kommer i morgon på presskonferensen?

­­­­– Det har jag vare sig information om eller synpunkter på, säger Lotta Edholm.

Presskonferensen är i skrivande stund inte annonserad, men ska enligt Aftonbladet hållas under torsdagen.

Så säger lärarna om förslaget

Sveriges Lärare och Lärarnas Yrkesetiska råd har tidigare tagit avstånd från förslaget och kräver att utredningen gör ett undantag för lärare.

Ett undantag som integrationsminister Maria Malmer Stenegard redan tidigare öppnat för i Vi Lärare. 

– Som framhålls i Tidöavtalet kan det finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, varför undantag från en ordning med informationsutbyte och anmälningsplikt behöver utredas närmare, sa hon till Vi Lärare

Sveriges Lärare är kritiskt till förslaget:

– Det riskerar att krocka med yrkesetiken. Jag har förbundit mig att undervisa, att se till varje barns bästa. Om barn far illa ska jag signalera. Det blir en krock mot uppdraget att ge oss in och jaga papperslösa. Vi vill kunna ägna oss åt det vi är utbildade för, det är undervisning, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare.

LÄS ÄVEN:

Regeringen går vidare med angiverlagen – så kan lärare drabbas