Därför tar facket ställning mot anmälningsplikt

Fackets hållning utgår från de yrkesetiska principerna, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande Sveriges Lärare.

Sveriges Lärares kritik mot Tidöpartiernas förslag på anmälningsplikt för lärare har brett stöd hos medlemmarna. Men på sina håll höjs röster som menar att förbundet agerar för politiskt.
– Det har ingenting med partipolitik att göra, säger förbundsordförande Åsa Fahlén.

Redan när Tidöpartierna först presenterade förslaget i oktober 2022 möttes det av kritik från bland andra fackförbund, lärarnas yrkesetiska råd och jurister.

Men en grupp lärare och medlemmar i Sveriges Lärare instämmer inte i kritiken, eller menar att facket inte borde ha en åsikt i frågan. När Vi Lärare rapporterar om att det Sveriges Lärare-anknutna instagramkontot @sthlmsskolorlarmar ansluter sig till initiativet ”Vi anger inte” och visar dess symbol i bild kommer det epost till redaktionen från lärare som anser att facket agerar politiskt på ett sätt de inte är bekväma med.

”En ganska självklar hållning”

När Sveriges Lärares förbundsordförande Åsa Fahlén konfronteras med kritiken svarar hon att det är oundvikligt för ett lärarfack att ägna sig åt politik, men att man måste skilja på politik och partipolitik.

– Vi verkar i en politiskt styrd verksamhet så för oss är det helt omöjligt att verka som fackförbund utan att vara politiska. Men det är viktigt att påpeka att det här inte har med partipolitik att göra över huvud taget.

Borde ni ha uttrett noggrannare vad medlemmarna tycker innan ni tar ställning i alla lärares namn?

– Det är en ganska självklar hållning om man utgår från våra yrkesetiska principer. Barns rätt till utbildning är en mänsklig rättighet, det står i svensk lag, och vi har skrivit på barnkonventionen. Att vi har skolplikt i Sverige är just för att barn inte ska drabbas av föräldrarnas olika göranden och förutsättningar, säger Åsa Fahlén.

Lägger sig inte i migrationspolitiken

När det kommer till olika medlemmars personliga politiska sympatier menar hon igen att man måste skilja på politik och partipolitik, och även på migrations- och skolpolitik.

– Sveriges Lärare tar inte ställning till regler för migration och svenskt medborgarskap, och vi säger inte att det skulle vara okej att vistas i landet utan att ha rätt till det. Den diskussionen ger vi oss inte in i. Men barn har rätt till utbildning, det är universellt oavsett var de befinner sig och vår yrkesetik är densamma oavsett vem som sitter i regeringen.

Samtliga fackförbund inom SACO är enhälliga i sin kritik mot anmälningsplikten, med hänvisning till att det strider mot yrkesetiska regler, går på tvärs med rådande lagstiftning och försämrar arbetsmiljön för offentliganställda.

Konflikten i korthet

Tidöpartiernas förslag innebär en plikt för lärare och andra anställda i offentlig sektor, till exempel vårdpersonal, att anmäla till Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

Enligt Lärarnas yrkesetiska råd skulle en sådan lag bryta mot rådande lagstiftning och lärarnas yrkesetik. Enligt den förbinder sig lärare bland annat att:

  • Alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier.
  • Vara varsam med information om eleverna och ej vidarebefordra information som mottagits i tjänsten om det inte är nödvändigt för elevens bästa.
  • Påtala och engagera sig mot sådana utvecklingstendenser och handlingar i skola och samhälle som kan skada eleverna.
  • Påtala fel, komma med konstruktiv kritik och i yttersta fall genom aktivt handlande ingripa mot sådant som strider mot den människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på.
  • Arbeta i enlighet med det samhällsuppdrag de fått, där det fastlagts genom demokratiska beslut och om det inte strider mot dessa yrkesetiska principer.

Källa: Lärarnas yrkesetiska råd

LÄS MER:

Debatt: ”Den här skrämseltekniken är farlig”

Lärarnas upprop mot angiveri: ”Ska inte slänga ut elever”

Regeringens angiverikris – skolministern lämnar besked till lärarna

L: Lärare undantas från anmälningsplikt

Etiska rådets svar på lagen om angiveri: Civil olydnad