Debatt: ”Den här skrämseltekniken är farlig”

Dan Andersson, lärare i Göteborg, påtalar vikten av att vara ärlig och noggrann med orden i debatten kring förslaget att offentligt anställda ska rapportera personer med ogiltigt uppehållstillstånd.

”Kalla saker för dess rätta namn. Polarisera inte. Först då kan vi lära av varandra. Och förstå varandra”, skriver svenskläraren Dan Andersson. 

”Ord är viktiga.” ”Ord kan starta krig.” ”Ord kan hela.” ”Pennan är det bästa vapnet.” 

Som svensklärare arbetar jag hela tiden med ord och dess betydelser. Hur viktigt det är att använda rätt ord i rätt sammanhang. I samhällsdebatten har vi lärare faktiskt ett ansvar att inte medvetet vilseleda. Tyvärr verkar det som att Sveriges Lärare inte anser sig behöva vara så noggranna med ordens betydelse, så länge som det gynnar dess politiska strävan.

I Vi Lärare 31/8 står det att läsa: Lärarnas upprop mot angiveri: ”Ska inte slänga ut elever”.

Det är Hanna Garberg, förhandlings- och huvudskyddsombud för Sveriges Lärare i Stockholm, som för fackets talan mot regeringens förslag om anmälningsplikt. Hon hävdar i samma artikel även att förslaget leder till att vi lärare kommer att få agera polis, domare och bödel. Detta är såklart helt felaktigt. 

Ordet är vilseledande

För det första: Ordet angiveri är vilseledande. Det för tankarna till Anne Frank och nazisterna. Eller till Kuba. Eller till de forna socialistiska diktaturerna i öst. I dessa fall angavs personer på grund av politiska åsikter och religion. Regeringens förslag har inget med detta att göra. Förslaget handlar om att få människor att följa vad domstolen kommit fram till. Att myndigheter ska samarbeta – inte motarbeta varandra.

Att använda ordet ange/angiveri i detta sammanhang görs för att smeta nazism/kommunism på den borgerliga regeringen, och för att förslaget ska hamna i papperskorgen. Vad Hanna och andra inte tycks förstå är att de relativiserar ordet angiveri. De människor som fallit offer för angiveri i nämnda diktaturer blir relativiserade. Det är ovärdigt!

Ord är viktiga.

Ingen lärare kommer agera bödel

För det andra: Ingen lärare kommer kasta ut någon elev ur landet. Det är domstolens beslut som ligger till grund för utvisning. Inte vad någon lärare gör. Det är sedan polisens uppgift att se till att familjen lämnar landet.

Ord är viktiga.

För det tredje: Ingen lärare kommer agera polis, domare eller bödel. Det är faktiskt skrämmande hur Hanna kan påstå något så absurt som att lärare skulle agera bödel. En bödel verkställer dödsstraff. Han dödar personer. Det gör inte lärare. 

Lärare fäller heller inga domar. Det görs i domstolar.

Lärare verkställer inga utvisningar. Det gör polisen.

Ord är viktiga.

Opassande och farligt

Man kan ha olika åsikter om anmälningsplikten. Jag har full förståelse för att Hanna och facket är emot den. Men man ska vara ärlig och noggrann med orden. Denna skrämsel- och härskarteknik är både opassande och farlig.

Kalla saker för dess rätta namn. Relativisera inte. För en ärlig debatt utan dessa absurda överdrifter. Polarisera inte. Först då kan vi lära av varandra. Och förstå varandra. 

Jag skulle gärna ta en debatt med Hanna om förslaget med anmälningsplikt. Om fördelar och nackdelar. Men jag är inte intresserad av att bli utmålad av mitt eget fack som någon som vill att lärare ska slänga ut elever från landet eller agera bödel. Det är under min värdighet.

Dan Andersson, leg lärare, Göteborg

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Vi Lärare.

LÄS MER:

Lärarnas upprop mot angiveri: ”Ska inte slänga ut elever”

Debatt: ”Den här skrämseltekniken är farlig”

Regeringens angiverikris – skolministern lämnar besked till lärarna

L: Lärare ska undantas från anmälningsplikt

Centerpartiet: Anmälningsplikten är ett svek mot lärare och elever