Centerpartiet: Anmälningsplikten är ett svek mot lärare och elever

Niels Paarup-Petersen, utbildningspolitisk talesperson (C) och Muharrem Demirok, partiledare (C) skriver om regeringens utredning av anmälningsplikten för lärare. Foto: Centerpartiet.

”Sveriges lärare har nog aldrig mött så lite respekt från en regering förut”, skriver Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok och utbildningspolitiske talesperson Niels Paarup-Petersen.

Regeringen och Sverigedemokraterna öppnar för att lärare ska kunna straffas om de inte anmäler papperslösa elever. Att skicka ut barn från Sverige har blivit viktigare än att ge barn kunskap.

Att utreda hur information om papperslösa bättre kan delas mellan myndigheter är inget nytt. Den tidigare regeringen tillsatte en utredning med just det syftet. Målet var att se om det fanns möjligheter att förbättra informationsflödet. Men alla som jobbar inom vård och skola var undantagna i utredningsdirektiven. Lärare skulle självklart inte behöva anmäla sina elever.

Under all kritik

Men det undantaget är nu borta. Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna har böjt sig för Sverigedemokraternas krav och öppnat för anmälningsplikt för lärare. Det är under all kritik.

Allt lärare gör är till för att stärka eleverna. Det är grunden för en lärares arbete. Att eleverna ska bli klokare, må bättre och få en bättre framtid. Det har under lång tid varit en gemensam grund för all utbildningspolitik i Sverige, oavsett vilket parti som lagt fram den. Vi partier har kunnat vara oense om metoderna, men vi har alltid haft barnens bästa som utgångspunkt.

Men inte längre.

Liten respekt från regeringen

Regeringen vill gå ännu längre än anmälningsplikten. Man vill även utreda straffansvar kopplat till anmälningsplikten, det vill säga utreda vilka konsekvenser det kan få om man inte anmäler ett papperslöst barn. Vill du inte anmäla din elev kommer du som lärare att straffas. Det är tankegångarna i Tidögänget. Sveriges lärare har nog aldrig mött så lite respekt från en regering förut.

Svensk lag säger tydligt att alla barn har rätt till skolgång. Det var den tidigare alliansregeringen som införde rätten till skolgång för alla barn 2012. Det var rätt då och det är rätt nu.

Det säger även internationella konventioner som Sverige undertecknat, inklusive Barnkonventionen som numera är svensk lag. Tanken med att ge papperslösa barn rätt till skolgång har varit att barnen inte ska straffas för att de befinner sig i ett land de inte har rätt att stanna i. De är egna individer med egna rättigheter och har rätt till utbildning och sjukvård oavsett föräldrarnas rättsliga status.

Riskerar att isolera barn

Den som fått nej och avslag måste dock lämna Sverige. Det är en förutsättning för en reglerad invandring. Oavsett hur hårt det kan kännas i det enskilda fallet.

Men det betyder inte att Sverige måste bli ett angiverisamhälle. Lagen kräver till exempel inte att lärare ska anmäla misstankar om föräldrars svartarbete.

En anmälningsplikt för lärare kommer med all sannolikhet inte innebära att fler barnfamiljer utvisas snabbare, det riskerar snarare leda till att papperslösa barn isoleras, inte går i skolan och får sämre förutsättningar för en god framtid.

En bra skola bygger på tillit och förtroende mellan lärare och elever. En anmälningsplikt driver in en kil mellan lärare och elever och underminerar fullständigt lärarnas yrkesetik. Det kommer Centerpartiet aldrig gå med på.

Lärare ska undervisa sina elever – inte utvisa dem.

Muharrem Demirok, partiledare (C)

Niels Paarup-Petersen, utbildningspolitisk talesperson (C)

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Vi Lärare.

LÄS MER:

Lärarnas upprop mot angiveri: ”Ska inte slänga ut elever”

Debatt: ”Den här skrämseltekniken är farlig”

Regeringens angiverikris – skolministern lämnar besked till lärarna

L: Lärare ska undantas från anmälningsplikt