Jaara Åstrand: ”Har passerat anständighetens gräns”

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Sveriges Lärare, var en av talarna under manifestationen mot anmälningsplikten. Foto: Filippa Ljung

Johanna Jaara Åstrand talade vid den stora manifestationen mot anmälningsplikt i Stockholm på söndagen.
Hennes försvar av barns rättigheter och kritik av förslaget rev ner mängder med applåder.

LÄS MER:

Här manifesterar lärarna mot anmälningsplikt: ”Ska inte visa ut”

Enkät – därför protesterar de mot anmälningsplikten

Tusentals personer samlades till en manifestation på Södermalm i Stockholm på söndagen för att visa sitt motstånd mot Tidöpartiernas förslag om en plikt för offentliganställda att anmäla papperslösa till myndigheterna. Sveriges Lärare var en av flera fackliga medarrangörer till protesten.

– Uppslutningen idag ger hopp. Det visar hur otroligt angelägen den här frågan är, och hur massivt motståndet mot den här utvecklingen är, säger Johanna Jaara Åstrand.

I talet vänder hon sig direkt till Ulf Kristersson och ber honom att backa från förslaget.

– Att backa tycker jag vore det enda anständiga. Det är obegripligt att det har blivit en utredning av det här, säger hon till Vi Lärare.

Här är Johanna Jaara Åstrands tal:

Vilken kraft! Vänner – det finns hopp!

Jag heter Johanna. Jag är förbundsordförande för Sveriges Lärare, jag är vice ordförande för Education International och jag är lärare.

Jag är inte gränspolis. Jag anger inte.

Jag och mina lärarkollegor har genom vår yrkesetik förbundit oss att alltid skydda våra elever mot skada. Vi har också förbundit oss att aldrig sprida information vidare om det inte är för elevens bästa.

Mitt uppdrag som lärare är att se till att alla barn och elever får sin rätt till undervisning tillgodosedd.

Som lärare är det helt avgörande att jag kan ha en förtroendefull relation med mina elever. De ska osvikligt kunna lita på mig och vara trygg i att jag alltid vill deras bästa. De ska veta att vår relation handlar om en sak. Om deras lärande.

Det är vad lärare kan och ska göra. Det är vårt samhällsuppdrag och det är vad lärarprofessionen världen över står upp för och försvarar varje dag. 

Tusentals anslöt till manifestationen – bbland dem massor av lärare. Foto: Filippa Ljung

Vår yrkesetik förbinder oss därför att verka emot tendenser och handlingar i skola och samhälle som kan skada eleverna och deras rättigheter. Förslaget om en anmälningsplikt riktad mot papperslösa barn är en sådan sak.

Sedan 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Det innebär att i alla beslut och åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid beaktas och att alla barn som befinner sig i Sverige har samma rättigheter utan åtskillnad. 

Ytterst ansvarig för det är statsministern. Min uppmaning till Ulf Kristersson och hans regering är att backa från det här förslaget. Blotta tanken på ett angiverisystem är ett lågvattenmärke. Det strider mot grundläggande principer som vi i Sverige hittills betraktat som självklara grundvärden för vår demokrati. 

Min uppmaning till Ulf Kristersson och hans regering är att backa från det här förslaget.

Jag vädjar till statsministern att inte dagtinga med sitt samvete för att klamra sig fast vid makten. Ingen ministerpost får vara så åtråvärd.

Regeringen verkar väldigt fixerad på att skydda Sveriges gränser. Men den verkar glömma bort att det också finns en anständighetens gräns som Tidö-partierna med det här förslaget passerat.

Lärarnas yrkesetiska råd är tydliga: 

Lärares ansvar är att entydigt ta ställning för den individuella elevens rätt till utbildning oavsett om eleven fått avslag på en ansökan om uppehållstillstånd eller inte. 

Handlar inte om migrationspolitik

Det är inte politik, det är lärarprofessionens ansvar och lärares yrkesetik.

Ingenting av det jag sagt handlar nämligen om partipolitik. 

Ingenting av det jag sagt handlar ens om migrationspolitik. 

Det jag säger är att barn har rätt till utbildning enligt internationella konventioner. Och det är därför uteslutet att lärare ska ha i uppdrag att ange barn som saknar uppehållstillstånd.

Det är viktigt för en rättsstat att värna om olika samhällsfunktioners och professioners integritet och roller. Vi har myndigheter som Migrationsverket och polisen. De har sina roller. 

Men jag heter Johanna. Jag är lärare – inte gränspolis.

LÄS MER:

Därför tar facket ställning mot anmälningsplikt

Debatt: ”Den här skrämseltekniken är farlig”

Lärarnas upprop mot angiveri: ”Ska inte slänga ut elever”

Regeringens angiverikris – skolministern lämnar besked till lärarna

L: Lärare undantas från anmälningsplikt

Etiska rådets svar på lagen om angiveri: Civil olydnad