Friskolor får inte fortsätta verksamheten

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

De båda muslimska friskolorna Framstegsskolan i Stockholm och Imanskolan i Uppsala får inte fortsätta med sin verksamhet. Det är innebörden i två domar från förvaltningsrätten i Stockholm.

Förvaltningsrätten har bedömt att ledningskretsen i respektive stiftelse "inte uppfyller de krav på lämplighet som gäller enligt skollagen och att Stiftelsen Framstegsskolan inte heller har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten", skriver rätten i ett pressmeddelande.

Allvarliga brister

"Bristerna i respektive ledningskrets är allvarliga och av sådan karaktär och omfattning att tillsynsmyndigheterna har haft fog för att återkalla stiftelsernas godkännanden som huvudmän", säger rådmannen Eva Furberg i pressmeddelandet.

Skolinspektionen beslutade att dra in tillstånden för de båda skolorna i maj i år. Myndigheten grundade sina beslut på bland annat Säpos varning om att eleverna påverkades mot en islamistisk ideologi och riskerade att radikaliseras.

Skolinspektionen pekade också på att huvudmännen, Stiftelsen Framstegsskolan och Stiftelsen Imanskolan, var olämpliga att bedriva skolverksamhet. Ett av skälen till detta var personkopplingar till Römosseskolorna i Göteborg, som också underkänts av Skolinspektionen. Fallet Römosseskolorna ledde även till åtal och fällande dom för ekobrott.

Beslut överklagades

Skolinspektionens beslut överklagades i våras av respektive skola och nu, sju månader senare, kommer alltså förvaltningsrättens dom.

Under processen har skolorna kunnat fortsätta bedriva sin verksamhet. Förra läsåret hade Imanskolan omkring 200 elever och Framstegsskolan ett 80-tal elever.

Förvaltningsrättens domar kan överklagas.