OCD i skolan: Andra drabbade är bästa stödet

Illustration: Tzenko Stoyanov
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Specialpedagogik

Nätverket OCD-hjälpen är ett ovärderligt stöd för drabbade. Det drivs av Annkatrin Noreliusson, som i sin vardag som anhörigcoach möter många oroliga föräldrar som svikits av skolan.

Att ha barn med tvångssyndrom tar ofta över hela familjelivet – det gäller även OCD-hjälpens drivkraft, Annkatrin Noreliusson, vars son med diagnosen OCD nu är vuxen. Genom sina föreläsningar, poddar och nätverk ägnar hon all sin tid åt att förmedla kunskap.

– Att vara förälder till ett barn med OCD är att ha ett ständigt adrenalinpåslag, som en stridspilot.

När hennes son gick i skolan för 20 år sedan var det fortfarande ”mycket hysch-hysch” kring NPF, OCD och andra neuropsykiatriska diagnoser.

– Mycket har hänt sedan dess, men fortfarande får varken elevhälsan eller lärarna kunskap om OCD i sin utbildning. Mycket av skolans bemötande handlar om engagerade pedagoger som lärt sig. De flesta pedagoger har en bra grundkunskap om olika NPF-diagnoser men just OCD saknar de flesta kunskap om.

Om man som förälder går med på barnens tvång så förvärras det.

– Om man som förälder går med på barnens tvång så förvärras det, vilket blir väldigt ångestfyllt för föräldrarna. Ibland behöver man komma i väg eller göra något smidigt för de andra i familjen och då är det lätt hänt att man accepterar barnets tvångsrutin bara för att komma vidare. 

Men det handlar också om att få vardagen att fungera, barnen måste ju äta och gå i skolan. Så om tvånget handlar om att inte äta en viss sorts mat behöver man anpassa måltiderna – tvångsbeteendena blir bitar i familjens hela livspussel.

– Om man upplever att ens barn inte kan delta i någon aktivitet eller i skolan på grund av en fix idé eller beteende är det viktigt att söka hjälp direkt, säger Annkatrin Noreliusson. Det är ofta långa köer på BUP så om man väntar riskerar man att förlora tid. Ju längre man väntar, desto värre kan tvånget bli.

Lärare ofta outbildade kring OCD

Som förälder behöver man vara aktiv i sin kontakt med skolan. Lärare och elevhälsa saknar ofta utbildning och kunskap om OCD, vilket drabbar barnet direkt, varje dag. Många föräldrar upplever att det är de som måste utbilda skolpersonalen kring barnets behov. Bra samverkan är också en nyckel till att saker fungerar.

– Ett barn med OCD innebär ofta en stor press på hela familjen, så det gäller att inte glömma bort att också göra roliga, givande saker tillsammans. Syskon får ofta dra ett stort lass och stå tillbaka i sina relationer och behov. 

Hur gör man för att orka som förälder? 

– Återhämtning! Som förälder är man nyckeln i barnets behandling och väg till att må bättre. Se därför till att få återhämtning och någon form av egentid. Det kan faktiskt räcka med några minuter per dag! Och, förstås, att prata med andra i samma situation. Man känner sig ofta ensam i sin situation och med sina känslor.

LÄS ÄVEN

Augustsson: Specialpedagogik påminner om trädgårdsarbete

Stöd redan i förskolan viktigt för dyslektiker

Nytt SPSM-paket för tidiga stödinsatser

Så ska elever med dubbla läroplaner hjälpas