Uppmaningen till kongressen: Rösta för lika villkor

Anna-Sara Carlsson vill se likvärdiga villkor för alla Sveriges Lärares medlemmar.

Samma medlemsavgift – olika villkor. Anna-Sara Carlsson, Sveriges Lärares ordförande för Riksorganisationen privat sektor uppmanar kongressen att fatta beslut som gynnar alla medlemmar.

Alla medlemmar bör få rätt till samma stöd, samma möjlighet till att få ett fysiskt besök eller att kunna delta på medlemsaktiviteter och utbildningar.

För vissa är detta självklarheter medan det för andra medlemmar aldrig kommit dem till del. Orättvisa är inte bra och gör att vi får ett splittrat förbund där det tyvärr kan börja bubbla under ytan.

Detta behöver motverkas för att vi ska vara enade och stå på barrikaderna tillsammans och därför behöver våra beslut på kongressen 2024 utgå ifrån ett likvärdigt medlemskap i grunden.

I grund och botten ska väl vårt fackliga arbete och våra beslut alltid utgå från den enskilda medlemmen och se till alla våra medlemmar bästa? Utan alla våra medlemmar blir vi inte ett starkt förbund och att medlemmar missgynnas har vi inte råd med. Medlemskapet borde väl vara likvärdigt i Sveriges Lärare eftersom medlemsavgiften är densamma?

”Samma avgift – olika villkor”

I relation till detta behöver vi också komma ihåg att likvärdighet inte alltid är detsamma som samma slant per medlem i en föreningsbudget.

Alla medlemmar har rätt till samma stöd

Det finns många andra faktorer att ta hänsyn till när det kommer till olika föreningar/organisationers förutsättningar inom Sveriges Lärare.

Faktorer som geografisk spridning, olika arbetsgivare, olika kollektivavtal, antal medlemmar är något som behöver vi ta större hänsyn till än vad som görs idag.

På det sättet blir den enskildes medlemskap också likvärdigt inom förbundet. Vi som har förtroendet att rösta under Kongressen 2024 behöver alltså rösta för de ekonomiska förslag som bidrar till alla våra medlemmar blir likvärdigt betraktade och behandlade, oavsett förening.

För att stärka medlemsnyttan behöver vi ha en samsyn och få upp ögonen för att varje medlem räknas, oavsett var hen befinner sig i Sverige, vilken yrkesgrupp hen tillhör och oavsett om hen arbetar inom stat, privat eller kommunal sektor.

Vi som har förtroendet att fatta beslut i Kongressen 2024 behöver fatta beslut som verkställer likvärdighet för våra medlemmar, för enighet, ökad samhörighet och för ett starkare förbund.

”Det är nu vi sätter agendan för Sveriges Lärare”

Det står klart att det kommer finnas många motioner att behandla under kongressen. Det visar på stort engagemang inom Sveriges Lärare och det engagemanget behöver vi förtroendevalda nu ta fasta på. Många av de beslut som fattas kommer säkerligen utgöra grunden i den väg som Sveriges Lärare ska ta som förbund.

Det är nu vi sätter agendan för detta fortfarande ganska nya förbund som nu ska ta en egen väg framåt. Hoppet står till att vi fattar beslut som ser till alla våra medlemmars bästa.

Anna-Sara Carlsson, ordförande Riksorganisationen privat sektor, Sveriges Lärare

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Vi Lärare.

LÄS MER:

Hon föreslås bli Sveriges Lärares nya ordförande

Så byggs pusslet till nya Sveriges Lärare: ”Helheten viktig”

Kongressen – här är Sveriges Lärares politiska mål

Han är ett av kongressens mest erfarna ombud

Yngst på kongressen: ”Det är lite nervöst”

Åsa Fahlén: ”Jag är stolt över det vi åstadkommit”

Johanna Jaara Åstrand: ”Nytt ledarskap viktigt”