Han är ett av kongressens mest erfarna ombud

Foto: Jonas Bilberg

Pär Boström är lärare på Mellringeskolan i Örebro och fackligt engagerad på flera nivåer sedan många år tillbaka.

Med sex fackliga kongresser i ryggen tillhör Pär Boström kongressens mest erfarna ombud.

Han menar att läraryrkets villkor, förutsättningar och arbetsbelastning är några av kongressens viktigaste frågor.

– Man måste slå vakt om lärarens autonomi och ha tillit till lärarprofessionen. Läraryrket behöver uppvärderas och löneutvecklingen pågå under hela yrkeslivet. I dag avstannar den för erfarna lärare redan i 50-årsåldern. Kompetens, erfarenhet och kontinuitet måste värdesättas betydligt högre av skolans huvudmän.

– Lärare ska erbjudas en sund arbetsmiljö, vilket innebär minskad ohälsa och arbetsbelastning. I dag adderas arbetsuppgifter på varandra utan att några tas bort.

Kongressombuden

37 av ombuden arbetar inom förskolan, 94 inom grundskolan och 49 inom gymnasie/vuxenutbildning. Övriga arbetar inom statliga myndigheter/högskola/universitet, svenska kyrkan, musik- och kulturskola eller folkhögskola. 11 är studenter.

Enligt Pär Boström bör marknadsskolan avvecklas, precis som betyget F. 

– Staten måste ta ett övergripande ansvar för att säkerställa den likvärdiga skolan samt lärarnas arbetsvillkor och på så sätt förstärka attraktiviteten och förutsättningarna för läraryrket.

– En annan viktig åtgärd är att få fredad tid för planering respektive för- och efterarbete i förhållande till den undervisningsvolym en lärare har samt att minska dokumentationsbördan.

Viktiga förändringar under de kommande fem åren?

– Lärarnas arbetsbelastning måste minska reellt. Det ska inte vara möjligt för huvudmän att hitta på administrativa uppgifter/krav på dokumentation som inte har sin grund i nationella styrdokument. Den nuvarande resultat- och målstyrningen av skolan i form av New public management (NPM) måste avskaffas. Skolan behöver mer regelstyrning än målstyrning. Staten måste bli huvudman för skolan.

Pär Boström

Namn: Pär Boström.
Ålder: 67 år.
Arbete: Legitimerad lärare i historia, samhällskunskap, religionskunskap och geografi. Lärare på Mellringeskolan 7–9, Örebro.
Fackliga uppdrag: Bland annat arbetsplatsombud, förhandlingsombud och ledamot av avtalsdelegationen kommunal sektor och vice distriktsordförande för Sverige Lärare i Örebro.

LÄS MER:

Hon föreslås bli Sveriges Lärares nya ordförande

Så byggs pusslet till nya Sveriges Lärare: ”Helheten viktig”

Kongressen – här är Sveriges Lärares politiska mål

Yngst på kongressen: ”Det är lite nervöst”

Åsa Fahlén: ”Jag är stolt över det vi åstadkommit”

Johanna Jaara Åstrand: ”Nytt ledarskap viktigt”