Efter sexårige Rais död – nu ändras riktlinjerna

Trots nya riktlinjer efter Rais död har lärarna i kommunen blandade känslor inför att gå iväg och bada med barnen, berättar Jessica Öberg, huvudskyddsombud i Vellinge. Foto: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Det var idrottslektion, tre lärare övervakade 40 barn i bassängen.
Plötsligt hände det som är alla lärares fasa – eleven Rais, sex år, drunknar.
Utredningar av olyckan har visat på säkerhetsbrister och otillräckliga riktlinjer. Och lärarna misstänks för brott.

Säkerhetsbristerna vid drunkningsolyckan 18 augusti 2020, där sexårige Rais dog i bassängen intill Tångvallaskolan, har lett till att Vellinge kommun kraftigt skärpt sina kommunala riktlinjer för alla skolor och fritidshem.

Tre lärare och rektorn på Tångvallaskolan är i dagsläget misstänkta för vållande till annans död genom arbetsmiljöbrott.

Advokatbyrån Lindahl, som anlitades av kommunen för att undersöka olyckan, har inte påvisat någon tydlig orsak till att Rais omkom. Man lyfte fram flera brister. I kommunens badregler stod exempelvis att minst två lärare/ledare skulle delta per barn/elevgrupp men det stod inte hur stor elevgruppen kunde vara. Det hade inte heller upprättats någon riskbedömning innan simningen.

Anders Grundberg, utbildningschef i Vellinge, konstaterar att riktlinjerna har varit otydliga på flera områden, som exempelvis ansvarsfördelning och gruppstorlekar, vilket man nu sett över med hjälp av utomstående expertis.

Han hoppas att fler kommuner kan få stöd i sitt säkerhetsarbete utifrån Vellinges riktlinjer. För alternativet – att inte låta eleverna simma – finns inte. Skolorna är skyldiga, utifrån läroplanen, att se till och kontrollera att eleverna kan simma minst 200 meter varav 50 meter på rygg till årskurs 6.

Vellinges nya riktlinjer innebär att rektorn alltid ska göra en riskbedömning som omfattar alla moment före, under och efter badet. Ansvarsfördelning ska vara tydlig. Minst två pedagoger ska ha årsfärska kunskaper i hjärt- och lungräddning och livräddning. Gruppstorlekarna ska anpassas utifrån barnens förutsättningar men får aldrig överstiga Svenska livräddningssällskapets riktlinjer, en vuxen på tre icke simkunniga barn, en vuxen på fem simkunniga barn och en utbildad simlärare på åtta barn.

LÄSTIPS Många kommuner saknar riktlinjer

Brottsutredningen när det gäller Rais död är inte klar. Åklagaren Klas Norelius på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål säger att den här typen av arbetsmiljöbrott tar tid att utreda.

Rais mamma Farah har sedan olyckan inträffade krävt svar på hur den kunde ske och vem som var ansvarig. När Läraren kontaktar henne svarar hon kort i ett sms: ”Ingenting mer har hänt hittills.” Hon svävar fortfarande i ovisshet om vad som egentligen hände den dagen hennes son hittades på botten av bassängen av en skolkamrat.