6 av 10 kommuner saknar riktlinjer för simning

Eleverna riskerar drunkna och oroliga lärare lämnas ensamma med ansvaret. Foto: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Kan inte eleverna simma hamnar ansvaret på lärarna.
Men 6 av 10 kommuner saknar centrala riktlinjer för att det ska ske på ett säkert sätt.
Följden kan bli att enskilda lärare blir misstänkta för brott, om det värsta händer.

Nästan 6 av 10 kommuner saknar centrala riktlinjer för hur simundervisning och bad ska ske på ett säkert sätt med barn och elever, visar Lärarens enkät i landets kommuner. Resten av kommunerna svarar att de har centralt skrivna riktlinjer, men granskningen visar att innehållet kraftigt varierar. Vissa är välskrivna och uppdaterade, andra är otydliga, gamla eller okända bland lärare och rektorer.

Av de sex:

  • Saknar drygt tre av tio kommuner helt centrala riktlinjer/badregler.
  • Har drygt en av tio kommuner riktlinjer på gång.
  • Anger närmare två av tio kommuner att ansvaret för säkerheten ligger på enskilda skolor eller simhallar.

Den typen av riktlinjer som Vellinge i dag har saknas i många kommuner, enligt Lärarens granskning:

  • Mer än hälften av de kommuner som har centrala riktlinjer anger inte hur många vuxna som ska delta per barn/elevgrupp vid bad och simning. Vissa kommuner uppger att antalet vuxna per barngrupp avgörs vid risk­analyser inför baden. Andra skjuter helt eller delvis över säkerhetsansvaret på simhallarnas eller simföreningarnas personal.
  • Bland de kommuner som angav antalet vuxna per barngrupp fanns stora variationer. Från en på tre icke simkunniga barn till två på 20 barn. Vissa kommuner hade bara ett maxtak.

Så stora är bristerna: Tre av tio kommuner har inga centrala badregler.

Flera lärare som Läraren intervjuat berättar dock om betydligt större elevgrupper på upp emot 30 mellanstadieelever per vuxen. En idrottslärare i Uppsala kommun berättar att det varit norm att åka ensam med en klass oavsett klasstorlek:

När den lilla pojken i Vellinge förolyckades fick jag en klump i magen och insåg hur farligt det faktiskt kan vara att gå ensam med 30 elever till simhallen.

En idrottslärare i en mindre kommun i Skåne skriver att hon och en kollega skulle simma med 29 elever i årskurs 4 varav 10 var icke simkunniga och flera med diagnoser.

– Tre av eleverna fick stanna på skolan då vi inte kände oss trygga med att de följde med. Vi skrev en riskanalys och ville ha med ytterligare en vuxen men fick vi avslag av skolledningen. Att få nej var jobbigt för om jag väljer att ställa in simningen så fullföljer jag inte mitt uppdrag som idrottslärare.

Så gjordes granskningen:

Lärarens enkät om bad- och simsäkerhet för elever och barn besvarades av 142 av 290 kommuner. Det ger en svarsfrekvens på 49 procent. Enkäten gick ut 30 oktober 2020 och avslutades efter två påminnelser den 23 november 2020. Svaren är väl fördelade över Sverige och alla kommuntyper ingår samt samtliga storstadskommuner.