Åklagaren: 4 råd till lärare som ska bada med barnen

Lotten Loberg har under sitt yrkesliv utrett tre drunkningsolyckor där barn har dött. Foto: Jenny Leyman
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Experten Lotten Loberg reder ut vad lärare bör tänka på innan de tar med sig barn till bad och vad följden kan bli för den enskilde läraren om en olycka sker.

Sveriges första arbetsmiljöåklagare, Lotten Loberg, har under sitt långa yrkesliv utrett tre drunkningsolyckor där barn har dött. Det som utreds är om någon har gjort sig skyldig till vållande till annans död via ett arbetsmiljöbrott.

– Det vanligaste straffet är villkorlig dom och dagsböter, ofta 60 till 80 dagsböter. Vi har inte sett något fängelsestraff, men brottet kan ge upp till 2 års fängelse, säger Lotten Loberg.

Hennes första drunkningsolycka var vid ett naturbad 1997 utanför Landskrona dit 32 elever och fyra lärare åkt. Fem elever drogs ut i havet av en stark ström där barnen badade. Två 11-åriga flickor dog. Lärarna åtalades i tingsrätten men frikändes. I hovrätten hävdade Lotten Loberg att lärarna inte hade gjort en ordentlig riskbedömning.

– Domstolen tyckte inte att lärarna hade varit straffbart oaktsamma och frikände dem.

Rektorns arbetsmiljöansvar prövades aldrig då rektorn inte åtalades i tingsrätten.

Fallet väckte, trots friande dom, stor oro bland lärare.

Vid ett arbetsmiljöbrott ses eleven som en arbetstagare. Den som driver verksamheten ska förebygga så att eleven inte utsätts för olycksfall. Det kan handla om att kontrollera vilka som kan simma, informera om regler vid badet och se till att badsituationen är säker. Chefen kan delegera ansvaret till andra anställda.

– Om delegeringen har varit otydlig ligger ansvaret kvar på den närmsta chefsnivån.

Men en underställd kan dömas även om den personen inte har fått en delegering. Vid varje olycka undersöks vilka som har haft det reella inflytandet över vad som skett och som kunnat påverka förloppet genom sin ställning eller sina arbetsuppgifter.

– Man undersöker vem som har befogenheterna, kunskap om platsen, barnens simkunnighet, sjukdomar eller annat som kan påverka förloppet.

Hon påpekar att om man inte får förutsättningar att klara sitt delegerade arbetsmiljöuppdrag vid bad och simning kan man välja att returnera delegeringen till sin chef. Och rektorn kan i sin tur returnera ansvaret vidare uppåt.

4 saker läraren bör kolla innan simningen:

  • Finns riktlinjer på skolan/simhallen och på kommunnivå som du måste känna till och förhålla dig till?
  • Vem har ansvaret att göra en riskanalys kring exempelvis antalet barn i förhållande till antalet vuxna, simkunnighet, sjukdomar eller diagnoser som kan påverka, barnens ålder?
  • Hur är förhållandena på platsen ni ska besöka, vilken ansvarsfördelning finns för barnen, vilka vuxna har utbildning i hjärt- och lungräddning och livräddning?
  • Informera överordnad chef direkt om något inte känns tryggt. Vänd er till skyddsombudet ifall ni inte får gehör för er oro.

Arbetsmiljölagen gäller inte barn i förskola eller fritidshem men lärarna och andra anställda anses ta över föräldrarnas tillsynsplikt över barnen och kan dömas för vållande till annans död via brottsbalken om de varit ”klandervärt oaktsamma”.

År 2007 drunknade en 8-årig pojke i en utomhusbassäng i Tomelilla under en utflykt med fritids. Hälften av de 12 barnen var inte simkunniga. Pojken var en av dem, vilket hans mamma meddelat. Pojken hittades på botten av den djupa delen av bassängen intill hopptornet där han tidigare varit uppe och blivit tillsagd att gå ned av den högst ansvariga läraren.

– Jag åtalade den läraren. Han hade släppt tillsynen av pojken efter att han sagt åt honom.

Läraren åtalades för vållande till annans död på grund av oaktsamhet.  Det fanns ingen skriftlig delegation mellan rektorn och lärarna men alla inblandade menade att man hade arbetat som om man haft det.

– Läraren fälldes. Straffet blev villkorlig dom och 60 dagsböter.

Den tredje drunkningsolyckan som Lotten Loberg utrett inträffade 2017 i Linneasjön i Nybro. En simkunnig 18-årig gymnasieelev drunknade vid en lek, som elevrådet anordnat.

Hon åtalade ingen eftersom det inte gick att klargöra vad som faktiskt hade hänt.

– Jag hade svårt att se att någon skulle ha kunnat förhindra olyckan.