Fackkämpens uppmaning till politikerna: ”Det som sparas kommer kosta”

Ingrid Pihl-Forsman har arbetat fackligt i 15 år och sett Piteå gå från en högt rankad kommun till en kommun i ekonomisk kris. Foto: Pär Bäckström/Bildbyrån

Läraren och fackkämpen Ingrid Pihl-Forsman pratade om många stolta år i skolans tjänst i Piteå – en känsla som bytts mot oro för sparbetingen.
Här är hennes uppmaning till politikerna:

LÄS ÄVEN: Lärarna i Piteå har fått nog – ”Det är ett stålbad”

”Jag heter Ingrid Pihl-Forsman och har jobbat som lärare i trettio år och här i kommunen på Pitholmsskolan, i 23 av dem. Jag har också arbetat fackligt i femton år på olika nivåer inom förbundet, vilket jag fortfarande gör.

Under mina år i kommunen, har Piteå legat högt jämfört med andra, i olika undersökningar och rankingar och varit nationellt känd som en bra skolkommun. Jag har kunnat förstå varför, inte minst när jag har jämfört mina egna skolerfarenheter med andra fackliga kollegor runt om i landet.

Jag har trivts här, både privat och i arbetslivet. Mina tre nu vuxna barn har fått gå i förskola, fritids, skola och gymnasiet av högsta klass och på mitt jobb har jag haft legitimerade, engagerade och erfarna lärarkollegor som har betytt massor för många av våra barn och unga i Piteå. Jag har dessutom genomgående haft bra rektorer och sedan flera år tillbaka, världens bästa.

Jag står här för att jag är uppriktigt bekymrad och orolig.

Varför står jag då här nu? Varför står ni här? Fredagens besked om ytterligare sparbeting för barn och utbildning gjorde det hela nästan komiskt uppenbart, förstås. Men… Jag står här för att jag är uppriktigt bekymrad och orolig.

Jag är orolig för att våra riksdagspartier inte kan enas om att utbildning är en nationell angelägenhet och att de inte vill ta det ansvaret, trots att det finns ett stort stöd för det bland väljarna.

”Det som sparas kommer kosta”

Jag är orolig för att jag vet att det som sparas på våra unga kommer att kosta samhället enorma summor pengar i andra änden och ett onödigt lidande för de unga som inte får det stöd som de behöver, eller hinner bli sedda nog. Stöd som behövs för att bli allt det där fina som visst står i både skollag och läroplan. Ansvarstagande samhällsmedborgare, med tilltro till sin egen förmåga och rustade för vidare studier och/eller arbetsliv och livet självt.

(Inte alla förstås, många kommer att klara sig bra tack vare föräldrars utbildningsnivå och stabila hemförhållanden, ska vi ju komma ihåg.)

Ingrid Pihl-Forsmans tal – och sång – rev ner applåder under manifestationen i Piteå. Foto: Pär Bäckström/Bildbyrån

Jag är orolig för att den höga kvalitén och relativt trygga skolmiljön för alla barn och elever, som vi pitebor har kunnat vara stolta över i Piteå, inte kommer att fortsätta vara det så länge till. Min pappa sade alltid att behoven är oändliga, men resurserna begränsade. Sant, men då måste man identifiera de viktigaste behoven, och jag menar att skolan, med allt som vi lägger i det enda ordet, är ett sådant.

Avslutade med kampsång

Jag står också här för att jag anser att vår kamp för att de som sitter på pengarna och makten ska ”Satsa mer på skolan”, måste både synas och höras. Och nu behöver jag er hjälp.

Melodi Queen - We will rock you:

”dunk-dunk-klapp....dunk-dunk-klapp... x4”

SATSA MER PÅ SKOLAN!

SATSA MER PÅ SKOLAN!

 

Det FANNS en underSÖKning som SA att

SKOLorna i PITE

de är så fanTAStiskt bra

OCH VI håller ME,

MEN god kvaliTÈ

Det KOSTar mycket MER än en billig kliCHÈ

 

SATSA MER PÅ SKOLAN!

SATSA MER PÅ SKOLAN!

 

JAG har en kolLEga på MITT jobb

HON är suveRÄN

Hon kan LYCKas med ALLT hon VILL

Hon har ALL enerGI

Vill KÄNna sig FRI

HON ska inte STOPPas av IDioTI

 

SATSA MER PÅ SKOLAN!

SATSA MER PÅ SKOLAN!

 

JAG har en kolLEga på MITT jobb

HON är ganska TRÖTT

Hon har JOBBat för MYCKet NU

Hon är SÅ effekTIV

Men HAR inget LIV

DET måste FINnas nåt ALternaTIV

 

SATSA MER PÅ SKOLAN!

SATSA MER PÅ SKOLAN!

 

NU har vi vaKANser på MITT jobb

DET finns inga PENGar

Att lägga på extra stöd

Dom sa VI överDREV

Men SE hur det BLEV

Vi SKULle ju SATsat på VARje eLEV

 

SATSA MER PÅ SKOLAN!

SATSA MER PÅ SKOLAN!”

LÄS ÄVEN:

Jaara Åstrand i Piteå – ”Min bild skiljer sig från politikernas”

Budgetkaoset bubblar – här tvingas skolorna spara

Eldsjälen bakom protesterna i Göteborg: Kändes självklart

Åsa Fahléns politikerkrav: ”Lyssna på oss lärare!”

Skolprofilerna under demonstrationen: ”Vi måste bråka mer”

Maria Wiman: Det ligger en hisnande urkraft i att kroka arm tillsammans