Åsa Fahléns politikerkrav: ”Lyssna på oss lärare!”

Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén sparade inte på krutet i sitt tal under manifestationen på Gustav Adolfs torg. Foto: Nicklas Elmrin

Åsa Fahlén, en av två förbundsordförande i Sveriges Lärare, gick på offensiven under protesterna i Göteborg.
–Vi är trötta på politiker som skyller på varandra.
Här är hela hennes tal från Gustav Adolfs Torg.

LÄS ÄVEN:

Budskapet till politikerna: ”Ni har sommarlovet på er”

Eldsjälen bakom protesterna i Göteborg: Kändes självklart

HP Tran: ”Vi är trötta på att vara trötta”

Det saknas 12 miljarder i svensk skola. Det är därför vi har samlats här idag för att protestera. Liksom lärare samlas över hela Sverige. I Stockholm, Arvika, Malmö, Umeå, Gävle och fler orter.

 Jag är förbundsordförande i Sveriges Lärare och som nationell organisation står vi bakom dessa lokala demonstrationer till 100 procent. De sker på initiativ av våra lokalföreningar, som här i Göteborg.

Vi är allvarligt oroade och vi anser att vi har kommit till vägs ände – svensk skola och utbildning klarar inte mer nedskärningar. Det här är fel och samhällsekonomiskt helt galet!

Här i Göteborg talas det om att 400 miljoner kronor ska sparas in. Och det pratas om att över 500 tjänster ska bort inom skola och utbildning.

I tisdags beslutade man att skära ner 50 miljoner på grundskolan. I gymnasieskolan sägs att cirka 80 tjänster ska bort och att lärarnas undervisningstid ska öka med hela 15 procent. Även i förskola och vuxenutbildning förbereds liknande åtstramningar.

Gustav Adolfs Torg i Göteborg fylldes av protesterande lärare som manifesterade mot nedskärningarna i skolan. Foto: Nicklas Elmrin

Nedskärningarna på våra skolor får direkta och allvarliga konsekvenser för såväl kvaliteten i undervisningen som för lärares och elevers arbetsmiljö. Lärartätheten minskar, resurspersoner försvinner, klasserna blir större och den så viktiga tiden till för- och efterarbete försvinner. Den tid som är avgörande för kvaliteten i undervisningen. Det är faktiskt inte förvaring vi sysslar med, det är undervisning!

 När politikerna försummar att investera i ungas skolgång, så riskerar det att följas av skyhöga kostnad i framtiden. Både för individer och för samhället. Sociala problem, segregation och utslagning, försämrad konkurrenskraft och välfärd, och minskad framtidstro och tillit till samhället.

Vi är trötta på politiker som skyller på varandra.

En bra förskola och skola är nyckeln till framtiden för alla unga individer som växer upp. Och en förutsättning för deras förmåga att bygga sin egen framtid och att bidra till samhället.

Det samhället investerar i utbildning idag, ger mångdubbelt tillbaka i morgon.

Vi är trötta på politiker som skyller på varandra.

Det vi bryr oss om är vad som konkret händer med svensk skola, med eleverna, med våra kolleger och med oss själva och våra möjligheter att utföra ett kvalitativt arbete.

Jag är den första att säga att regeringen inte tagit sitt ansvar och att deras vårbudget var en stor besvikelse. Men – politiker i Göteborg – nu är det ni som äger besluten. Är det verkligen värt att förstöra Göteborgs skolor för att staden inte har fått inflationsuppräkning av staten?

Åsa Fahlén i havet av protesterande lärare på Gustav Adolfs torg i Göteborg. Foto: Nicklas Elmrin

Göteborgs stad har gått med överskott flera år i rad. Vore det inte bättre att nagga stadens ekonomiska kapital i kanten i stället för att slå mot den unga generationens humankapital?

Om kommunerna inte kan ta ansvaret att prioritera skolan, så är det ett ytterligare bevis på att ansvarstagandet för det nationella skolväsendet måste göras om i grunden. Det vill säga att staten i stället för kommunerna behöver ta över huvudmannaskapet för skolan och ansvaret för dess finansiering. Långsiktigt vore det bästa för svensk skola, inte minst för att skolan ska kunna vara kompensatorisk och likvärdig.

Den besparingsvåg som nu drar över landet leder till att de redan stora skillnaderna mellan skolor i olika kommuner blir ännu större. Hela tanken om ett sammanhållet och likvärdigt skolsystem undermineras av det faktum att kommunerna ger så väldigt olika mycket resurser till sina skolor.

Det var trångt på Gustav Adolfs Torg i Göteborg under manifestationen. Foto: Nicklas Elmrin

Så nu får ni kommunala politiker bestämma er! Vill ni ha ansvaret för skolan så ta det! Om inte så gå med Sveriges Lärare i kampen för att staten ska ta ansvar för finansieringen av svensk skola.

Det vi kräver av våra politiker är att de vågar prioritera skolan. Att de vågar se det som den investering för framtiden som det faktiskt är – även när det kan innebära att något annat måste stå tillbaka. För vi vet hur viktig varenda investerad krona är.

Vi lärare talar inte i egen sak. Får barn och elever inte den undervisning och det stöd de behöver och har rätt till!, ja då slår det mot hela landets framtid och välstånd.

Så, Johan Attenius kommunstyrelseordförande och Viktoria Tryggvasdottir Rolka skolkommunalråd: LYSSNA PÅ OSS LÄRARE. Politiker som skär ner på skolan kommer i historiens ljus inte att ses som framgångsrika. Politiker däremot som förstår värdet av kunskap och utbildning, som vågar investera för framtiden – de kommer att ses som framsynta samhällsbyggare.

Så vad väljer ni?????”

Sveriges Lärares krav i Örebro

Sveriges Lärare protesterar mot att kommunen gjort nedskärningar i skolan på 200 miljoner kronor från 2017 till 2021 – och att det i budgeten för 2023 ska sparas ytterligare 46,4 miljoner kronor.

Dessutom ser Sveriges Lärare att budgeten för 2024 kommer bli ett stålbad för skolan och kräver att Örebro kommun:

  • Satsar mer pengar på skola och förskola.
  • Rätt förutsättningar för läraruppdraget med en god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor.
  • Rensar på arbetsuppgifter i läraryrket.
  • Ökar andelen legitimerade lärare i förskola och skola (andelen behöriga lärare i kommunens grundskolor är 69 procent).
  • Löneuppvärderar lärare, studievägledare och yrkesvägledare.
 

LÄS ÄVEN:

Efter lärarprotesterna: 102 nya miljoner till skolan

Skolprofilerna under demonstrationen: ”Vi måste bråka mer”

Maria Wiman: Det ligger en hisnande urkraft i att kroka arm tillsammans

Tusentals lärare i protest – ”Står inför en katastrof”