201 miljoner i nedskärningar i Malmö – lärarna protesterar

Foto: Sven Lindwall/Helena Zachariasson

Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (till höger) ser allvarligt på situationen i skolan, men kunde i diskussioner med Åsa Fahlén inte utlova att dra tillbaka delar av nedskärningarna på 201 miljoner kronor.

Skolan i Malmö drabbas av 201 miljoner i nedskärningar i år.
– Det är ren katastrof för förskolan, grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen och för kulturskolan, säger Catharina Niwhede som är lokal ordförande för Sveriges Lärare. Vi kan bara hoppas att något görs efter våra protester.

LÄS MER: Uppmaningen till Malmös politiker: ”Våga prioritera skolan”

Lördagen 10 juni klockan 13 har Sveriges Lärare en manifestation på Stortorget i Malmö.

– Det handlar alltså om över 200 miljoner som skulle behöva tillföras skolans budget direkt för att utbildningen inte ska äventyras, säger Catharina Niwhede.

Situationen i Malmö är komplex.

– Vi kan börja med att titta på förskolan. Där måste barngrupperna bli ännu större. Det är en katastrof på kort sikt, men skapar också stora problem på längre sikt. Idag är bara 29 procent i förskolan legitimerade och det är hård belastning på dem som är behöriga. Med arbetsförhållandena under besparingarna kommer det bli ännu svårare att locka unga att utbilda sig, säger Catharina Niwhede.

Grundskolan kapas med 89 miljoner

Grundskolan drabbas hårdast av nedskärningarna räknat i kronor. Där ska 89 miljoner sparas.

– Situationen kompliceras ytterligare av att det finns ett index som släpar efter när det gäller att beräkna hur mycket ersättning som skolorna ska få beroende på vilka elever de har. Det kan slå extra hårt mot skolor som får större kostnader här och nu, men inga extra pengar på en gång, säger Catharina Niwhede.

Gymnasieutbildningen, särskilt den för vuxna, drabbas hårt när tjänster för annan skolpersonal försvinner.

– Det är mycket välbehövligt stöd som går förlorat. Det drabbar eleverna, men också lärare som är i behov av att eleverna får mer hjälp för att helt enkelt klara gymnasiet.

”En förlorad generation”

I dagsläget finns det 1 600 ungdomar som finns i olika åtgärder efter att inte ha klarat gymnasiet.

– Det här blir en förlorad generation på grund av nedskärningarna. De behöver allt stöd de kan få. Även sparkraven på kulturskolan slår hårt. Den är extremt viktig för att våra unga ska kunna ägna sig åt andra saker än att vara ute på gatorna. Nedskärningarna är ett slag mot likvärdigheten, säger Catharina Niwhede

Lärare sitter i en rävsax

Förbundsordföranden i Sverige Lärare, Åsa Fahlén, kommer att tala på manifestationen.

– Jag har ägnat fredagen åt besök i skolor och kan konstatera att skolledare och lärare sitter i en rävsax på grund av sparkraven. Det behövs verkligen pengar nu för att vi inte ska förlora fem år i skolorna. Det är tid som vi inte kan ta igen för flera elevkullar, säger hon.

Men skolan får svårt att få nya pengar från Malmö kommun.

– Jag hade möte med kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh och hon berättade att hon gör allt hon kan inom de ekonomiska ramar hon har i Malmö. Med all respekt för hennes situation och väntan på besked om statsbidrag: vi måste få mer pengar till skolan. Här måste kommunerna ta sitt ansvar nu när de faktiskt har ansvar för skolan, säger Åsa Fahlén.

Manifestation i Malmö

På lördagen den 10 juni kl. 13.00 håller Sveriges Lärare en manifestation mot nedskärningarna inom förskolan och skolan på Stortorget i Malmö.

 

Talare är:

Åsa Fahlén, förbundsordförande Sveriges Lärare

Marie Wall Almquist, ordförande Sveriges Lärare Malmö

Tina Christensen, ordförande Kommunal avdelning Skåne

Tilde Wengelin, ordförande Vision Malmö

Sveriges Lärares krav i Örebro

Sveriges Lärare protesterar mot att kommunen gjort nedskärningar i skolan på 200 miljoner kronor från 2017 till 2021 – och att det i budgeten för 2023 ska sparas ytterligare 46,4 miljoner kronor.

Dessutom ser Sveriges Lärare att budgeten för 2024 kommer bli ett stålbad för skolan och kräver att Örebro kommun:

  • Satsar mer pengar på skola och förskola.
  • Rätt förutsättningar för läraruppdraget med en god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor.
  • Rensar på arbetsuppgifter i läraryrket.
  • Ökar andelen legitimerade lärare i förskola och skola (andelen behöriga lärare i kommunens grundskolor är 69 procent).
  • Löneuppvärderar lärare, studievägledare och yrkesvägledare.
 

LÄS MER:

”Utan protesterna hade vi inte sett röken av miljonerna”

Tusentals lärare i protest – ”Står inför en katastrof”

Skolprofilerna under demonstrationen: ”Vi måste bråka mer”

12 miljarder saknas – därför protesterar lärarna idag

Lärarna i stor enkät: Så slår sparkraven mot oss i skolan