12 miljarder saknas – därför protesterar lärarna idag

Johanna Jaara Åstrand och Åsa Fahlén är starkt kritiska till att regeringen inte sköt till extra pengar till skolan i tilläggsbudgeten. Foto. Oskar Omne

Idag demonstrerar Sveriges Lärare i Stockholm mot den ekonomiska kollapsen i skolan.
Kravet är tydligt:
”12 miljarder i omedelbar satsning”, skriver förbundsordförandena Johanna Jaara Åstrand och Åsa Fahlén.

LÄS MER:

Lärarna laddar inför demonstrationen: ”Får vara nog nu”

Lärarna i stor enkät: Så slår sparkraven mot oss i skolan

Det är i en debattartikel i Aftonbladet som Sveriges Lärare har specifika krav på hur den ekonomiska krisen i skolan ska lösas.

Johanna Jaara Åstrand och Åsa Fahlén är starkt kritiska till att regeringen inte sköt till extra pengar till skolan i tilläggsbudgeten:

”Inför budgetarbetet i höstas krävde vi 25,4 nya miljarder. Med facit i hand kan vi konstatera att sammanlagt 16 miljarder sköts till av regering och kommuner, vilket innebär ett fortsatt underskott på 9,4 miljarder. Räknar vi dessutom in de kostnadsökningar som inflationen gett hittills under 2023 så krävs ytterligare 3 miljarder. Det innebär att svensk skola i dag går minst 12 miljarder back.”

Svarar i stor enkät

I undersökningen ”Pengarna är slut”  visar Sveriges lärare att omfattande besparingar planeras i kommunerna:

 • Tre av fyra föreningars förtroendevalda ser en sämre ekonomi i år än förra året.
 • Tre av fyra anser att resurserna inte räcker för att skolan ska nå målen.
 • Hälften av medlemmarna anger att det skett försämringar av lärartätheten.
 • Därutöver anger medlemmarna att det sparas på skolans stödfunktioner.
 • LÄS MER – FLER ARTIKLAR OM NEDSKÄRNINGAR I SKOLAN

Sveriges Lärare vänder sig mot att regeringen – trots fackförbundets uträkning om att skolan skulle behöva 12 miljarder till – poängterar att man gjort ”unikt stora budgetsatsningar”

”Det stämmer inte. Sanningen är den att svensk skola redan innan inflation och lågkonjunktur var underfinansierad”, skriver Johanna Jaara Åstrand och Åsa Fahlén.

Här är Sveriges Lärares krav för att lösa krisen i skolan:

 • Staten tar huvudansvaret för finansiering, resursfördelning och likvärdighet. 
  Det är staten som sätter målen för utbildningen, men kommunerna som ska ge resurser för att uppfylla det. Det är bara staten som har de ekonomiska muskler som krävs för att återupprätta likvärdigheten i svensk skola.
 • De långsiktiga riskerna med neddragningar på skolan lyfts fram. 
  Det måste göras ordentliga risk- och konsekvensanalyser av hur kunskapsresultat och arbetsmiljön kommer påverkas men också av de långsiktiga konsekvenserna: Vad innebär besparingarna för Sverige som kunskapsnation?
 • 12 miljarder kronor i omedelbar satsning. 
  För att få stopp på nedskärningarna behöver stat och kommuner omedelbart satsa tolv miljarder kronor.

LÄS ÄVEN: 

Budgetkaoset bubblar över skolorna – här bantas det

Lärare hotas av uppsägning efter sparkraven

Fackliga ombud sökes: ”Kan påverka mycket”

Skolans budgetkris – här skjuter kommunen till pengar

Lärare kan sägas upp efter budgetsmäll