Lärare kan sägas upp efter budgetsmäll

Britt-Marie Selin och David Gustafsson på Sveriges Lärare.

Allt fler skolor i Stockholm varnar för att man kan behöva göra sig av med både lärare och kringpersonal samtidigt som man inför vikarieförbund. Nu larmar facket för konsekvenserna.
– Det blir en orimlig arbetssituation för de som är kvar, med hög risk för sjukskrivningar, säger Britt-Marie Selin, ordförande Sveriges Lärare Stockholm.

En efter en går rektorerna i huvudstaden ut och varnar för att budgeten de tilldelats inte motsvarar kostnaderna. Enligt Sveriges Lärare motsvarar årets uppskrivning av skolpengen inte ens hälften av de faktiska kostnadsökningarna. Därför flaggar allt fler skolor för att personal, inklusive lärare, kan förklaras övertalig.

– Det är inte så att man har tappat elever, men budgeten gör att man måste beskära i befintlig verksamhet. Rektorerna signalerar att de kommer att behöva dra ner på visstidsanställda, elevassistenter, vikarier, och så vidare, säger Britt-Marie Selin.

Vill se både kommunala och statliga pengar

Nu förväntar sig facket två saker: Att Stockholms stad tillsammans med facken gör en grundläggande behovsinventering för att ta fram en investeringsplan inför 2024 års budget, och att ansvariga politiker tar fram en tilläggsbudget för att täcka de nuvarande behoven inom skolan.

– Vi vill att man tänker om. Att man gör en tilläggsbudget och skjuter till pengar. Det ligger på kommunpolitikerna, men även staten bör skjuta till mera pengar till skolan i det här läget. Det är inte bara i Stockholm vi har svårt att få resurserna att räcka till, säger David Gustafsson, även han ordförande Sveriges Lärare Stockholm.

Hittills har Sveriges Lärare fått besked från 19 grundskolor och fyra gymnasieskolor att man varnar för nedskärningar som kan leda till övertalighet och uppsägningar.

Rimmar illa med tal om skolsatsningar

Lärarnas arbetsbelastning var hög i Stockholm redan tidigare och facket befarar att de förmodade neddragningarna kommer att leda till en svår arbetssituation och fler långtidssjukskrivna lärare.

– Vi har redan innan det här fått varningar om hög arbetsbelastning, och nu ska man slimma ner från det vi anser vara absolut miniminivå. Det rimmar väldigt illa med talet om att satsa på eleverna och på skolan, säger David Gustafsson.

– Det blir tomma ord från politikerna. Vi ser stora risker för långtidssjukskrivningar. Det kostar ännu mer på sikt, och det skadar verksamheterna, säger Britt-Marie Selin.